یکشنبه ۱۶ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

احتمالاً اگر تعهدات شما در روابط تان روی عملکرد شما تاثیر منفی بگذارد، برای کنارگذاشتن آنها تردید به خود راه نمی دهید. در حالی که پیوند بین خورشید و مریخ در دهمین منزل موقعیت تان شما را تشویق می کند تا روی مسیری که انتخاب کرده اید تمرکز کنید، خسوف دلو، چهارمین منزل امنیت شما را به هم می ریزد و باعث می شود که به چیزهایی فکر کنید که ثبات زندگی شما را به هم می زنند. شاید به نظر برسد که چاره ای به جز انتخاب یکی از این گزینه ها وجود ندارد، اما تنها راهکار پایدار این است که بین بخش های شخصی و حرفه ای زندگی خود تعادل برقرار کنید. یک برنامه ریزی دقیق و هدفمند بهترین های هر دو بخش را به شما ارزانی خواهد کرد.

ستارگان متولد یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه