پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

احتمالا امروز از نظر روانی بسیار حساس هستید، مخصوصا اگر قدم به داستانهای عاطفه محوری گذاشته اید که از محدوده آسایش شما فراتر رفته اند. برای پرهیز و گریز از تندی ماه نوی سرطان که در هشتمین منزل صمیمیت شما فرود می آید کار زیادی نمی توانید انجام بدهید، به جز اینکه یک بلیط لحظه آخری هواپیما بگیرید، اما گریختن را فراموش کنید؛ اصلا ممکن نیست. با اطلاع از اینکه احساسات شما به زودی آرام خواهند گرفت، در میان آنها غرق شوید. جان سی مَکس وِل می گوید: "تغییر، غیرقابل اجتناب است. رشد، انتخابی است."

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه