جمعه ۱۴ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

اهداف بلندمدت شما در حال تغییر و تحول هستند، اما هنوز نسبت به این تحولات مطمئن نیستید. اگرچه در گذشته از انتخاب های خود دفاع کرده اید، اما احتمال اینکه اکنون به خاطر عزم و اراده تان بجنگید کمتر است، چرا که مسیر جدید شما هنوز مبهم است. دیدگاه شما نسبت به آینده در حال تغییر است و بهتر است که بدون اینکه تلاش کنید تا این فرآیند سریع تر به اتمام برسد، اجازه بدهید که روند طبیعی خود را طی کند. در واقع، احتمالاً فراتر رفتن از استانداردهای رایج و معمول همان راهکار لازمی است که شما را از قید عادت ها و تکرارهای محدودکننده رها می کند. آلبرت انیشتین می گوید: "ذهنی که دروازه های آن به روی یک ایده جدید باز می شود هرگز به حالت قبلی خود باز نمی گردد."

ستارگان متولد جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه