یکشنبه ۱۶ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

امروز پیش رفتن بر اساس برنامه ها غیرممکن به نظر می رسد، مخصوصاً اگر برنامه های شما با برنامه های دیگران تداخل داشته باشند. در حالت معمول، یک گفتگوی ساده برای حل اختلافات کافی است، اما خسوف دلو در سومین منزل ارتباطات شما دوگانگی ایجاد کرده و آشتی را دور از دسترس قرار می دهد. در حال حاضر، بهتر است که تفاوت در اولویت های یکدیگر را بپذیرید و با اختلاف نظرتان کنار بیایید. کنارگذاشتن موقتی مشاجرات باعث حل مساله نمی شود، اما شرایط را برای توافقات بهتری در آینده فراهم می کند. دِیوید مانتیکای دانشیار می گوید: "در مذاکره برنده شدن مهم نیست؛ مهم این است که به طور موثری به جلو حرکت کنیم."

ستارگان متولد یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه