جمعه ۹ اسف ۱۳۹۸

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

امروز به نظر می رسد که دیگران بیشتر به فکر خودشان هستند و زمان کمی را برای شما و نیازهایتان باقی می گذارند. شما به خاطر اینکه می توانید نگاهی فراتر از تمایلات فردی خود داشته باشید و احساسات دیگران را مد نظر قرار دهید معروف هستید. ماه تحریک پذیر حمل در حالیکه خودش سری به هفتمین منزل دیگران تان می زند، شما را وسوسه می کند تا خودانگیختگی خود را به اطرفیان تان نشان دهید. اما تصدیق و تایید تصورات تان به شما قدرت می دهد تا مسئول شادی خود باشید و احتمال اضمحلال آن توسط دیگران را کاهش می دهد. اجازه بدهید که آفتاب درونی تان همه جا را کاملا نورانی کند.

ستارگان متولد جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸

Brandon Beemer

نام کامل : براندون...

فال روزانه