پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

برنامه ایده آل شما برای امروز این است که در سکوت خانه خود بنشینید و بدون اینکه نیاز باشد که به جایی بروید از اوقات خود لذت ببرید. اما متاسفانه در شرایطی که ماه نوی سرطان، دهمین منزل موقعیت شما را به هم ریخته، واقعیت به راحتی به شما اجازه نمی دهد که بیکار بمانید. احتمالا از شما خواسته می شود که مسئولیت فرد دیگری را بر عهده بگیرید و برای اینکه بتوانید از پس این مسئولیت برآیید، باید حضور ذهن کاملی داشته باشید. با این وجود، شما هنوز هم در درون خود مرزهای نامرئی دارید و در پیله خود احساس امنیت می کنید و نیازی نمی بینید که به دیگران برای ورود به دنیای خودتان مجوز صادر کنید. تام هَنکس می گوید: "قهرمان کسی است که داوطلبانه به میان ناشناخته ها قدم می گذارد."

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه