شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

امروز به نظر می رسد که حتی اگر اصلا چیزی نگویید، باز هم همه می دانند که می خواهید چه کار کنید. اما حقیقت این است که در شرایطی که مریخ ابَر قهرمان با مشتری بخشنده در اولین منزل شخصیت شما زاویه خوش یمنی را تشکیل داده، مردم فقط مثبت ترین جنبه های شما را مشاهده می کنند. چنان است که انگار در حالیکه در سکوت مطلق به سر می برید، در حال بیان شایستگی های خود هستید. امروز در هر کاری که انجام می دهید نظرات خود را با افتخار به گوش دیگران برسانید. بنجامین فرانکلین می گوید: "کلمات می توانند هوش انسان را نشان بدهند، اما اعمال او منظورش را مشخص می کنند."

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه