جمعه ۱۴ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

برنامه ریزی برای ایام تعطیلات دشوار است، چرا که متغیرهای بسیاری روی برنامه های شما تاثیر می گذارند. اگرچه تصمیم گیری یکی از نقاط ضعف شما متولدین مردد میزان است، اما در حال حاضر مساله این نیست. در واقع اگر بخواهید، به راحتی برنامه های خود را به اطلاع همگان می رسانید. در عین حال، آرزو می کنید که ای کاش امروز همه شما را به حال خودتان رها می کردند تا بتوانید بدون هیچ برنامه ای در جهت جریان روزگار جاری شوید. سی اِس لوییس می گوید: "اگرچه داشتن آزادی و اختیار امکان شرارت را هم مهیا می کند، اما در واقع تنها چیزی است که هر عشق یا خوبی یا شادمانی با ارزشی را امکانپذیر می کند."

ستارگان متولد جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه