یکشنبه ۱۶ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

شما تلاش می کنید تا بی نظیرترین رابطه ممکن را ایجاد کنید، اما احتمالا نیازهای عاطفی شما با نیازهای طرف مقابل تفاوت دارد. خسوف کامل دلو در پنجمین منزل عشق و خلاقیت تان جاری می شود و تمایل سیری ناپذیری را برای ابراز احساسات به وجود شما تزریق می کند. می توانید از یک فعالیت هنری برای بیان تمایلات قلبی خود استفاده کنید یا اینکه مستقیماً آنها را به زبان بیاورید. در هر صورت، برای حفظ این فرآیند باید استقلال خود را حفظ کنید. یک رابطه سالم رابطه ای است که هر دو نفر با هم پیمان می بندند تا بهترین ویژگیهای یکدیگر را تقویت کنند.

ستارگان متولد یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه