سه شنبه ۱۸ بهم ۱۴۰۱

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

ممکن است با افزایش اختلاف نظر، بحث در یکی از گروه هایی که شما در آن عضو هستید بالا بگیرد. احتمالا هدفی که برای رسیدن به آن تلاش می کرده اید به مرز تحقق نزدیک می شود، اما کم حوصلگی بیداد می کند. با اینکه از مشاجرات دوری می کنید، اما این وضعیت باز هم باعث ناراحتی شما می شود. شاید تصمیم بگیرید که زودتر آنجا را ترک کنید و به ورزش یا پیاده روی بپردازید. این ایده خوبی است. باید اندوه و حس ناکامی را از خود بیرون کنید.

ستارگان متولد سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

Chris Rock

نام کامل : جیمز...

نام کامل : کریستوفر...

Ashton Kutcher

نام کامل : کریستوفر...

فال روزانه