شنبه ۱۸ ارد ۱۴۰۰

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

امروز شوخ و سرزنده هستید و میلی به جدی گرفتن هیچ چیزی ندارید. اما ممکن است مورد هجمه انتقادات سنگینی از جانب اطرافیان خود قرار بگیرید، چرا که آنها اعتقاد دارند که سهم منصفانه خود از کارها را انجام نمی دهید. پر واضح است که توانمندی شما برای لذت بردن از زندگی برای افرادی که نمی توانند لذتی را در کارهای خود پیدا کنند آزاردهنده است. حقیقت این است که شما هیچ دلیلی پیدا نمی کنید که به واسطه آن بخواهید خود را با یک نگرش منفی تنبیه کنید. به منتقدان خود یادآوری کنید که استاد موفقیت، دِیل کارنِگی در آموزه های خود می گوید: "انسانهایی که از کاری که انجام می دهند لذت نمی برند، به ندرت به موفقیت می رسند."

ستارگان متولد شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

فال روزانه