چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

احتمالاً امروز اعتماد به نفس تان به طرز چشمگیری تقویت می شود و همین به شما انگیزه می دهد تا با تکیه بر روش های نوآورانه به ابراز ایده های خود بپردازید. پر واضح است که برای اینکه چیز خارق العاده ای را خلق کنید باید مهارت داشته باشید. در عین حال، اطمینان کنونی تان می تواند روی رابطه های شما هم تاثیر مثبتی را از خود بر جای بگذارد، علی الخصوص روابطی که باعث رشد شخصیت و هوش شما می شوند. دکتر بنجامین اِسپاک می گوید: "به خودتان اعتماد کنید. شما بیش از آنچه که تصور می کنید می دانید."

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

آنا کمپ

نام کامل : آنا...

گوئینت پالترو

نام کامل : گوئینت...

فال روزانه