چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

برای شما متولدین حمل، تلاش برای افزایش کارآمدی و بهره وری شخص خودتان در زندگی به شدت اهمیت دارد. جالب اینجاست که در حال حاضر بزرگترین پیشرفت ها در هنگامی پدیدار می شوند که با دیگران همکاری می کنید. یک ملاقات با یک شخص مهم و تاثیرگذار می تواند زنجیره ای از اتفاقات هیجان انگیز را به راه بیندازد و به شما این امکان را بدهد تا از موانعی که سد راه شما شده بودند رهایی پیدا کنید. راید هافمَن کارآفرین می گوید: "هر چقدر هم که ذهن یا برنامه خارق العاده ای داشته باشید، اگر به تنهایی وارد بازی شوید، همیشه در مقابل کار گروهی بازنده خواهید بود."

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

آنا کمپ

نام کامل : آنا...

گوئینت پالترو

نام کامل : گوئینت...

فال روزانه