چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

ارزشمندترین سرمایه شما چیزی نیست که مالک آن هستید. گرانبهاترین گنج تان افرادی هستند که از رویاهای شما حمایت می کنند. اگرچه امروز دریافت هدایای مادی امکانپذیر است، اما احتمالاً چیزی که دریافت می کنید بیش از آنکه فیزیکی باشد غیرمادی است. در حال حاضر مهارتهای همراهان تان از پولی که در بانک دارید برای شما مهم تر است. قدم گذاشتن به یک رابطه ارزشمند می تواند سرعت بخش رشد شما باشد. کار گروهی باعث می شود که رویاهای شما به واقعیت تبدیل شوند.

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

آنا کمپ

نام کامل : آنا...

گوئینت پالترو

نام کامل : گوئینت...

فال روزانه