چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

اگرچه وقوع برخی تغییرات غیرمنتظره در محل کار می تواند به فرآیند دستیابی شما به موفقیت سرعت ببخشد، اما بعید است که به قربانی کردن اوقات خوشی که در خانه و در کنار خانواده خود دارید تمایلی داشته باشید. شما از پیشرفت های حرفه ای رضایتی نخواهید داشت، مگر اینکه مسئولیت های جدیدی که بر عهده می گیرید با زندگی شخصی تان هماهنگ و منطبق باشند. تصور نکنید که از پس انجام همه کارها بر می آیید. به نفع شما و همه است که هر چه زودتر این نگرانی ها را حل و فصل کنید. جان وودِن مربی می گوید: " مهم ترین چیز در کنار عشق، تعادل است."

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

آنا کمپ

نام کامل : آنا...

گوئینت پالترو

نام کامل : گوئینت...

فال روزانه