یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

گوشه گیری را کنار بگذارید و خودی به دیگران نشان دهید. به عنوان مثال به میهمانی بروید و در رویدادهای اجتماعی شرکت کنید. در این شرایط نه تنها انرژی شما بیشتر خواهد شد بلکه این احساس را به دیگران نیز منتقل خواهید کرد. سوتفاهمی برای شریک زندگی تان پیش آمده که روح شما هم از آن بی خبر است. شما آنقدر درگیر روزمرگی هایتان هستید که توجهی به اطراف یا حتی برخی از رفتارهایتان ندارید، در صورتی که برای دیگران برداشت های دیگری دارد. سعی کنید این ناراحتی را برطرف کنید.

ستارگان متولد یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

جوئل دانیل کوئن

نام کامل : جوئل...

ادوارد آلن هریس

نام کامل : ادوارد...

جان استوارت

  نام کامل :...

آلفونسو کوارون

نام کامل : آلفونسو...

فال روزانه