چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

امروز اگر احساس کنید که کسی می خواهد بر دیدگاه شما تاثیر بگذارد ناراحت و مضطرب می شوید. اینطور به نظرتان می رسد که پیش از آنکه بتوانید حقیقت وجودی خود را ابراز کنید، تلاش های شما نقش بر آب شده اند. با این حال، چرخ های تغییر به گردش در آمده اند و همین به شما قدرت می دهد که تا زمان شنیده شدن افکارتان باور خود به آنها را از دست ندهید. بریانت مَک گیل نویسنده می گوید: "تحول واقعی به صداقت واقعی نیاز دارد. اگر می خواهید که به پیش بروید باید با خودتان صادق باشید."

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

نائومی واتس

نام کامل : نائومی...

هیلاری داف

نام کامل : هیلاری...

فال روزانه