شنبه ۱۸ ارد ۱۴۰۰

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

امروز دارایی های شخصی تان می تواند حرکت شما را کند کند، مخصوصا اگر برخی تعهدات مالی دارید که توجه شما را می طلبند. با این حال، احتمالا دیگران مانند شما به دنیای مادیات توجه ندارند. در واقع، دوستان و اطرافیان تان از تمرکز شما روی چیزهایی که برای آنها اهمیت ندارد مات و مبهوت می شوند. با این وجود، به نظر می رسد که همه چیز به هم ربط داشته باشد و مدیریت دارایی هایتان نیز فقط یکی از بخش های زندگی است که باید تحت کنترل خود درآورید. ویلیام فِدِر نویسنده می گوید: "ثروت از انرژی و ایده جاری می شود."

ستارگان متولد شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

فال روزانه