چهارشنبه ۲ مرد ۱۴۰۳

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

امروز اشتیاق دارید تا از پیله تنهایی خودساخته تان بیرون بیایید و دوباره به جمع دوستان خود بپیوندید، اما حجم سنگین کارهایی که بر عهده دارید کافی است تا شما را در میانه انزوا و مشکلات آن حفظ کند. در عین حال، هنوز هم به دنبال راهی برای بیرون ریختن ناراحتی خود می گردید؛ با این وجود، اشتباه نکنید و پیش از آنکه دست به کاری بزنید همه جوانب را بسنجید. اگر می خواهید خود واقعی تان را به همه نشان بدهید، آمادگی پیدا کنید و یکبار برای همیشه نیت خود را عملی کنید. سیدنی جورارد روانشناس می گوید: "شاید مهم ترین دلیل افشای شخصیت حقیقی مان این است که بدون آن نمی توانیم عشق بورزیم."

ستارگان متولد چهارشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

فال روزانه