چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

یک تغییر ناگهانی در وضعیت نقدینگی تان می تواند عاملی باشد که به شما انگیزه می دهد تا شرایط مالی خود را مجدداً ارزیابی کنید. چه با یک هزینه غیرمترقبه روبرو شده اید یا اینکه موهبت یک سرمایه بادآورده نصیب تان شده، در هر صورت این فرصتی برای تقویت موقعیت تان برای آینده است. با این حال باید مراقب باشید که تخیلات تان با امکانات و احتمالات موجود تداخل پیدا نکنند. تکیه بر منطق به شما این امکان را می دهد تا با توجه بیشتر به دارایی های خود به دنیای تان ثبات ببخشید.

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

آنا کمپ

نام کامل : آنا...

گوئینت پالترو

نام کامل : گوئینت...

فال روزانه