سه شنبه ۱ مرد ۱۴۰۳

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

اگرچه که احتمالا آرزو می کنید که ای کاش بیشتر می توانستید با خود خلوت کنید، اما مسئولیت های شما در خانواده، کار یا اجتماع، باعث می شوند که در کانون توجه قرار بگیرید. ماه نوی اسد عملگرا دهمین منزل زندگی اجتماعی شما را روشن می کند و جایگاه شما در دنیای بیرونی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. شاید وسوسه شوید تا واکنش های افراطی از خود نشان بدهید، اما تا هنگامی که برای ارزیابی مجدد اهداف بلندمدت خود وقت می گذارید هیچ نیازی به ایجاد تغییرات فوری نیست. فقط هنگامی دست به کار شوید که احساس می کنید که به اندازه کافی انگیزه دارید. جوزِف کَمپ بِل می گوید: "اگر راه پیش روی شما صاف و هموار است، احتمالا در راه فرد دیگری قدم گذاشته اید."

ستارگان متولد سه شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

فال روزانه