چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

احتمالاً احساس می کنید که سوار یک الّاکلنگ شده اید و باید بین نیازهای غیرقابل پیش بینی روزمره و رشد معنادار معنوی خود تعادل برقرار کنید. هیچ بعید نیست که امروز وارد دنیای جادویی تعمق و اندیشه شوید، اما دیگران بی محابا شما را به دنیای مادیات بر می گردانند چرا که منتظرند تا کارتان را به پایان برسانید. اگرچه این دو حوزه کاملاً جدا به نظر می رسند، اما ترکیب این دو از طریق ابراز وجود روشنفکرانه بر عهده شما است. ویلیام پلومِر نویسنده می گوید: "خلاقیت، قدرت ربط دادن چیزی است که بی ربط به نظر می رسد."

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

آنا کمپ

نام کامل : آنا...

گوئینت پالترو

نام کامل : گوئینت...

فال روزانه