شنبه ۱۱ اسف ۱۴۰۲

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

شما تمایلی ندارید که برای سپری کردن امروز به کسی تکیه کنید، اما در حال حاضر ممکن است صمیمی ترین دوست تان فردی باشد که به شدت به او نیاز دارید. درک اینکه سلامت و شادمانی شما نیاز به تحولات عمده ای دارند در صورتی دشوار خواهد بود که سعی کنید همه چیز را به یک آن هضم کنید. با این وجود، یک فرد قابل اعتماد می تواند همه چیز را عوض کند. خوشبختانه، برای پیشرفت در بلندمدت به وابستگی نیازی نیست. کمی حمایت معنوی اعصاب شما را تسکین می دهد و آرامش شیرینی را به ارمغان می آورد.

ستارگان متولد شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

فال روزانه