شنبه ۲۵ خرد ۱۴۰۳

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

امروز گفتگو با دیگران بدون هیچ دلیل مشخصی دشوار به نظر می رسد. چنان به نظر می رسد که انگار در شرایطی که خورشید جوزای آزاد مآب به مخالفت با زحل محافظه کار برخاسته، دیگران مرتب از شما انتقاد می کنند. ممکن است تصور کنید که هوشمندانه ترین راه حل این است که خیلی راحت تا مدتی از روابط اجتماعی فاصله بگیرید. اما به یاد داشته باشید که لازم نیست عقب نشینی شما همه جانبه باشد. اگر همه چیز درست نیست تظاهر نکنید که ایرادی وجود ندارد؛ مردم زودتر از آن چیزی که فکر می کنید متوجه ظاهرسازی شما خواهند شد. هنگامی که در مورد مسائل مهم صحبت می کنید صادق باشید، اما بیش از چیزی که لازم است صحبت نکنید. کلمات رایگان هستند، روش استفاده از آنها است که برای شما هزینه دارد.

ستارگان متولد شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

فال روزانه