سه شنبه ۱۸ بهم ۱۴۰۱

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

شاید برای گذراندن شبی با دوستان صمیمی و احتمالا عشق خود انتظار می کشید. ممکن است رویدادهایی مانند رویدادهای ورزشی، فیلم، یا کنسرت و یا فعالیت هایی که به کودکان مربوط می شوند در برنامه شما وجود داشته باشند. اگر احساس کردید که دوست دارید ساکت بنشینید و اجازه بدهید دیگران صحبت کنند، تعجب نکنید. احتمالا ذهن شما درگیر است و به فرصتی برای آرام شدن نیاز دارد.

ستارگان متولد سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

Chris Rock

نام کامل : جیمز...

نام کامل : کریستوفر...

Ashton Kutcher

نام کامل : کریستوفر...

فال روزانه