چهارشنبه ۱۳ مرد ۱۴۰۰

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

امروز دوستان و اطرافیان تان مانند هوای تازه ای هستند که بادبان های رویاهای شما را با باد پشتیبانی خود پر می کنند. شما از حضور آنها در زندگی خود مشعوف شده اید. در عین حال، احتمالا یک راز در اعماق تاریک ذهن تان شما را آزار می دهد و مانع از لذت بردن از این همه حُسن نیت موجود در اطراف تان می شود. اگرچه وسوسه می شوید تا افکار ناخوشایند را نادیده بگیرید، اما انکار فقط باعث می شود که این افکار قدرتمندتر شوند و سایه گسترده تری را بر امروز شما بیفکنند. به جای آنکه خودتان را قضاوت کنید، با ترس های خود روبرو شوید و آنها را در آغوش بکشید. پذیرفتن گذشته به شما قدرت می دهد تا آزادانه رهسپار آینده شوید.

ستارگان متولد چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

فال روزانه