جمعه ۱۵ مرد ۱۴۰۰

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

امروز می خواهید که در برنامه های خود تحولی ایجاد کنید، زیرا از تکرار مکررات خسته شده اید. با این حال، بهتر است که یک بار دیگر کاملاً روی برنامه خود فکر کنید، زیرا احتمالاً همه چیز مطابق انتظار شما به پیش نخواهد رفت. تمایل شما به ایجاد رَویه های جدید قابل تحسین است، اما اگر زندگی تان بیش از حد پیچیدگی دارد ارزش پیامدهای آن را نخواهد داشت. با این وجود، رکود هم پذیرفتنی نیست. آندره گِیم فیزیکدان می گوید: " پیشرفت همیشه به کمک حس ماجراجویی و افکار نامتعارف پدید آمده است."

ستارگان متولد جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

فال روزانه