جمعه ۲۶ شهر ۱۴۰۰

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

شما عاشق توسعه دانش و آگاهی خود هستید و در تلاش برای یادگیری بیشتر حاضرید که به هر دری بزنید. چه برای مطالعه یک عنوان درسی جذاب برای بلندمدت برنامه ریزی کنید یا اینکه به گفتگویی قدم بگذارید که در رابطه با موضوعی باشد که خارج از علایق معمول شما است، در هر صورت می خواهید که تا می توانید تلاش کنید تا محدودیت های معمول را کنار بزنید. حتی اگر این گشت و گذار تازه بنیاد افکار شما را تهدید کند هم برایتان مهم نیست. شما انگیزه پیدا کرده اید تا در جستجوی خود برای حقیقت از مرزهای معمول فراتر بروید. اُلیوِر وِندِل هولمز جونیوُر می گوید: "ذهنی که به واسطه یک تجربه تازه توسعه می یابد، هرگز نمی تواند به ابعاد قبلی خود بازگردد."

ستارگان متولد جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

فال روزانه