یکشنبه ۲۸ شهر ۱۴۰۰

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

پیش بینی یک سفر قریب الوقوع شما را به هیجان می آورد. با این وجود، دغدغه های کنونی شما را مجبور می کنند تا در برنامه های امروز خود تجدید نظر کنید. شما می توانید رویاهای خود را زنده نگه دارید، اما احتمالاً برای اینکه بتوانید ماجراجویی خود را عملی کنید کمی کوتاه می آیید. شاید تکیه بر احساسات تان فوراً نتیجه بخش نباشد، اما قطعاً از توجه صِرف به افکار منطقی مثمر ثمرتر خواهد بود. بین زندگی کاری و شخصی خود مرز واضحی را ترسیم کنید تا بتوانید در حالی روی یکی از آنها تمرکز کنید که خیال تان از دیگری آسوده است.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

فال روزانه