جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

گویا همه دستگاه های الکترونیکی را به اینترنت متصل کرده اید تا ارتباط خود با مردم را در تمامی شبکه های اجتماعی حفظ کنید. شما می خواهید با افراد هم فکر خود در فضای مجازی یا هر فضای دیگری ارتباط برقرار کنید تا نیازتان به همراهی با دوستان، خانواده و جامعه را ارضا کنید. در عین حال، اگر انرژی و توان خود را مد نظر قرار ندهید، هیچ بعید نیست که خودتان را از رمق بیندازید. در شرایطی که ناهید شیرین در یازدهمین منزل اجتماع شما با مشتری شاد ارتباط برقرار می کند، زیاده روی اصلاً دور از ذهن به نظر نمی رسد. از اوقات خود لذت ببرید؛ فقط به خاطر داشته باشید که برای استراحت و حفظ تعادل گاهی به این دنیای خاکی بازگردید.

ستارگان متولد جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

لوی میلر

نام کامل : لوی...

مونیکا بلوچی

نام کامل : مونیکا...

فال روزانه