چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

امروز احساسات و افکار شما لحظه به لحظه با هم در تناقض هستند و بیان دقیق احساساتتان می تواند برای شما بسیار چالش برانگیز باشد. شما یک لحظه دوست دارید در کنار دوستانتان باشید و با آنها صحبت کنید، اما یک لحظه بعد از انها فراری هستید و دلتان می خواهد در خلوت خودتان فرو بروید. این وضعیت که در واقع تحت شرایط کیهانی فعلی به وجود آمده است. شما دارید بیش از اندازه به خودتان سخت می گیرید و این بی حوصلگی به وقت گذراندن با دیگران هم در واقع از این خود درگیری شما ریشه می گیرد. شما باید پیش از هر کار دیگری یاد بگیرید که خودتان را همین طور که هستید قبول داشته باشید، آنگاه دیگر نیاز به تأیید دیگران را هم حس نخواهید کرد.

ستارگان متولد چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

جک هیوستون

نام کامل : جک...

نیکولاس هولت

نام کامل : نیکولاس...

فال روزانه