چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

احتمالاً مدتی است که در چندین جبهه از زندگی خود شاهد پیشرفت های چشمگیری هستید. اگرچه تغییرات زیاد و سریع غالباً استرس زا هستند، اما در عین حال می توانند در یک چشم به هم زدن تنش های مزمنی که بیش از حد طول کشیده اند را نیز حل و فصل کنند. در حال حاضر احساسات شما مانند آهنربا عمل می کند و رابطه هایی که به زندگی شما روشنایی و گرما می بخشند را جذب می کند. در عین حال نیازی نیست که منتظر روی دادن اتفاقات خوب باشید؛ در عوض، چشمان خود را باز کنید و به دنبال گنجی بگردید که درست در برابر دیدگان تان قرار دارد.

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

آنا کمپ

نام کامل : آنا...

گوئینت پالترو

نام کامل : گوئینت...

فال روزانه