مشخصات متولد آبان: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

 • سمبل: The Scorpion
 • المنت: آب
 • گروه: Intellectual
 • قطب: Negative
 • سیاره: Pluto, Mars
 • مشخصه مورب: Fixed
 • قانون خانه: Eight
 • رنگ: سیاه
 • سنگ شانس: Opal
 • نشانه مقابل: Taurus
 • نشانه چینی: خوک
در زیر ظاهر بیرونی کنترل شده و آرام، قلب عمیقا پرتنش یک عقرب می تپد. مملو از احساسات، نافذ و مصمم است. متولد این نماد آنقدر جستجو می کند تا به واقعیت دست یابد. ممکن است که عقرب چیزی از خود بروز ندهد یا فورا احساساتی نشان ندهد، اما مطمئن باشید درونش غوغایی برپاست. متولدین عقرب با هوشیاری دائمی خود رهبرهای فوق العاده ای هستند. زمانی که نیاز به تدبیر و کاردانی باشد، این نماد پیشگام است.
متولد عقرب در میان سایر نمادهای زودیاک، قدرتمندترین صفات جنسی را دارد. بسیار پرحرارت است و صمیمیت برایش جدی است. پارتنر او باید باهوش و صادق باشد. مقدار زیادی از پیش نوازش برای این نماد پیش از اتاق خواب، از طریق گفتگو و مشاهده انجام می شود. هنگامی که متولد عقرب عاشق شود، تا پای مرگ وفادار باقی می ماند، اما ایجاد رابطه ممکن است طول بکشد. او نیاز دارد اعتماد و احترام خود را نسبت به جفت بالقوه اش به تدریج پرورش دهد.
صداقت و درستی ویژگیهای مهم دوستان متولدین عقرب هستند. شکل گیری پیوند و صمیمیت حقیقی ممکن است کمی زمان ببرد، اما هنگامی که ایجاد شد، متولدین عقرب متعهد و وفادار باقی می مانند. شوخ طبع و باهوش هستند و معاشرت با افرادی را ترجیح می دهند که شوخ باشند و سخت نگیرند. این نماد که مملو از شگفتی است، اگر نیاز داشته باشید حاضر است از هرچه دارد بگذرد. اما اگر دلخور شوند هیچ راه بازگشتی وجود نخواهد داشت. آنها احساسات عمیقی دارند و هنگامی که این احساسات جریحه دار شود، جبران آن غیرممکن است. تعهد به خانواده در متولدین عقرب قوی و پایدار است. آنها در مدیریت کارها به شکلی استثنائی کمک کننده و دستگیر هستند و در هنگام نیاز، پشتیبان های فوق العاده ای هستند.
عبارت کلیدی متولدین عقرب "من می خواهم" است. آنها در مدیریت، حل مساله و خلاقیت فوق العاده هستند. هنگامی که یک متولد عقرب هدف خود را مشخص می کند، هیچ کس جلودارش نیست. کارهایی که نیاز به یک رویکرد علمی و زیرکانه دارند همیشه توسط متولدین عقرب بهتر انجام می شوند، چرا که آنها عمیقا اطلاعات موجود را کند و کاو می کنند. توانایی تمرکز آنها در کنار عزم راسخ شان عامل مهارتهای مدیریت قوی آنها است. آنها به دوستیابی در محیط کار اهمیت نمی دهند؛ در عوض، ترجیح می دهند کار به خوبی انجام شود. مشاغلی مانند دانشمند، پزشک، بازپرس، افسر سکان (مسئول تعیین جهت در کشتی یا هواپیما)، کارآگاه، محقق، افسر پلیس، مدیر بازرگانی و روانشناس، همگی مناسب عقرب قدرتمند هستند. احترام یکی از ابعاد اساسی کار برای این نماد است. آنها نیاز دارند به همکاران خود احترام بگذارند، در عین حال باید حس کنند مورد احترام دیگران نیز هستند. متولدین عقرب به اندازه کافی منضبط هستند که بتوانند بر اساس بودجه عمل کنند. آنها از کارکردن به سختی و تا زمانی که در یک موقعیت مالی مناسب قرار بگیرند هراسی ندارند. بسیاری از آنها خوش اقبال هستند و پول به ارث می برند. هر اتفاقی که بیفتد و فارغ از میزان دخل و خرج، آنها در مدیریت اموال خود عملکرد فوق العاده ای دارند و اهل ولخرجی نیستند. پول به معنی امنیت و نوعی از قدرت کنترل است و این برای آنها اهمیت دارد. لذا بیشتر نقدینگی خود را حفظ می کنند و برای خرج آن تصمیمات دقیقی می گیرند.

نقاط قوت

پراحساس، سرسخت، مدبر، شجاع، یک دوست واقعی

نقاط ضعف

حسود، مشکوک، مرموز، خشن، تند و نیشدار.

دوست دارد

چشمانی پر حرارات، عضلانی.

دوست ندارد

عدم صداقت، انسانهای منفعل، فاش کردن راز.

بهترین محیط

مکان های تاریک لذتبخش، هر وضعیتی که قدرت می دهد یا احساسات تند و آتشین را بیدار می کند.

نشانه ها