• خانه
  • /
  • پست های تگ شده با «حوت اسفند»
ارسال شده در تاریخ:13 تیر 1395

وقتی مشغول طراحی و راه اندازی یک سایت هستید به محتوایی نیاز دارید که درون سایت خود قرار بدهید تا ضمن اینکه از درستی عملکرد بخش های مختلف سایت مطمئن شوید، بتوانید نمایش مناسبی از سایت را به سفارش دهنده آن، ارائه کنید. تولید محتوای تستی برای سایت کار برنامه نویس و طراح سایت نیست. [… ]