• خانه
  • /
  • پست های تگ شده با «رنگ»
ارسال شده در تاریخ:04 بهمن 1395

لباس رنگی بپوشید تا روحیه‌تان را بهبود دهید می‌توانید با قدرت تغییر دادن ظاهرتان و هاله‌ای که از خود متصاعد می‌کنید، خود را شاد کنید… آیا می‌خواهید روحیه‌ی خود را بهتر کنید؟ روحیه‌تان را با رنگ لباسی که طبیعتاً به آن تمایل  دارید هماهنگ کنید، یا رنگ متفاوتی را انتخاب کنید تا روزتان را تغییر [… ]