ببر در طالع بینی چینی
ارسال شده در تاریخ:23 دی 1395

ببر در طالع بینی چینی   ببر در طالع بینی چینی برخلاف تصور عموم، شما در طالع بینی چینی آن خان مغروری نیستید که شیفته خود و قدرتش است. شما فقط روح آزادی طلبی دارید که بردگی را دوست ندارد، اما شاه هم نمی خواهد باشد. در سنین پایین، همه اطرافیان را با رفتار دوستانه [… ]

ارسال شده در تاریخ:23 دی 1395

گاو در طالع بینی چینی   گاو در طالع بینی چینی بر اساس طالع بینی چینی، زمان برای شما از سایر نمادهای طالع بینی کندتر می گذرد. این همه هیاهو، استرس و سبک زندگی مدرن شما را نسبتا عصبی می کند. شما نمی توانید چند کار را با هم انجام دهید. ترجیح می دهید روی [… ]

ارسال شده در تاریخ:23 دی 1395

موش در طالع بینی چینی موش در طالع بینی چینی متاسفانه موش در کشورهای غربی شهرت بدی دارد. اما در واقعیت، افرادی که در سال موش به دنیا می آیند پلید یا خبیث نیستند. برعکس، ثبات و سلامت جسمی و روانی آنها ویژگی هایی هستند که حسادت متولدین سالهای سایر نمادهای زودیاک چینی را برانگیخته [… ]

ارسال شده در تاریخ:23 دی 1395

دوست پنهانی و حیوان ناسازگار در طالع بینی چینی یک دوست پنهانی فردی است که همیشه می توانید روی او حساب کنید. او هیچ وقت شما را ناامید نمی کند و همیشه حامی شما است و پشت شما را خالی نمی کند. او در خوشی و ناخوشی بهترین متحد شما است. اگر سال بدی داشته [… ]