• خانه
  • /
  • پست های تگ شده با «گاو»
ارسال شده در تاریخ:23 دی 1395

گاو در طالع بینی چینی   گاو در طالع بینی چینی بر اساس طالع بینی چینی، زمان برای شما از سایر نمادهای طالع بینی کندتر می گذرد. این همه هیاهو، استرس و سبک زندگی مدرن شما را نسبتا عصبی می کند. شما نمی توانید چند کار را با هم انجام دهید. ترجیح می دهید روی [… ]