تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

یک مار مرا نیش زد!!

مار یکی از محتمل‌ترین حیواناتی است که به خواب ما می‌آید. مارها موجودات و سمبل‌هایی پیچیده هستند، چون هم می‌توانند تعابیر منفی داشته باشند و هم مثبت. برای این‌که بفهمید ماری که شما در خواب‌تان دیده‌اید، تعبیر مثبتی دارد یا نه، بهتر است به ارتباط و تجربیات خودتان نسبت به مارها و اینکه مار در فرهنگ شما چه جایگاهی دارد فکر کنید و آن را درنظر بگیرید. مثلاً، اگر در واقعیت، ماری را به‌عنوان یک حیوان خانگی داشته باشید، رویای‌تان تعبیر متفاوتی نسبت به کسی که از مارها متنفر است یا از آنها وحشت دارد، خواهد داشت. هم‌چنین باید اشاره کرد که مارها سمبل و نماد مهم و قدرت‌مندی در فرهنگ‌ها و ملل مختلف هستند و فرهنگ کشور شما نکته‌ی مهمی در تعبیر رویای مارتان دارد.

مارها به ترس اشاره دارند:

برای خیلی‌ها، تصویر مار ترسناک است. مارها غیرقابل پیش‌بینی هستند و می‌توانند در هر زمانی، بدون هشدار قبلی حمله کنند. بنابراین، مار در رویای‌تان، می‌تواند سمبل یک چیز غیرقابل پیش‌بینی در زندگی‌تان باشد که از کنترل شما خارج است. شما از چیزهای نامشخص و نامعلوم می‌ترسید.

مارها به تهدیدهای پنهانی اشاره دارند:

از آن‌جا که مارها گاهی به سختی قابل رؤیت هستند و بین بوته‌ها و شاخ و برگ‌ها می‌خزند و سر می‌خورند، گاهی سمبل تهدید پنهانی یا خیانت هستند. آن‌ها به آرامی کمین می‌کنند و منتظر بهترین فرصت هستند تا حرکتی انجام دهند. اگر مار نیش‌تان بزند، این رویا می‌خواهد به شما هشدار بدهد که باید مراقب چیزی در زندگی واقعی‌تان باشید، چیزی که از آن آگاه نیستید و هنوز صدمه‌ای به شما نرسانده. اگر بچه ماری را در خواب ببینید نشانه‌ی آن است که این تهدید را دست‌کم گرفته‌اید. اگر مار را بکشید یا مار، خودش مرده باشد، به این معناست که مشکل‌تان را پشت‌سر گذاشته‌اید و با آن روبه‌رو شده‌اید.

مارها به ناخودآگاه اشاره دارند:

از آنجا که مار، موجودی است که روی زمین می‌لغزد و پیش می‌رود، احتمالاً اشاره به ضمیر ناخودآگاه‌تان دارد. گاهی مار، در رویای شما روی آب می‌لغزد و شنا می‌کند که این می‌تواند به‌معنای احساسات سرکوب شده و فرونشانده‌ی شما باشد. اگر مار در یک جعبه باشد، بدین معناست که شما سعی در انکار اطلاعات و دانسته‌های بخشی از ناخودآگاه خود هستید. خواب دیدن مار، به‌معنای هشدار یا یک پیام مخفی است.

مارها به فریب و وسوسه‌ی جنسی اشاره دارند:

براساس نظریه‌های مکتب فروید، مار سمبل و نماد جنسی مردانه است و ازهمین‌رو، به‌معنای وسوسه و اغوا کردن، افکار سرکوب‌شده و فرونشانده، انرژی زیاد جنسی، یا منع شدن از انجام رابطه‌ی جنسی است. مخصوصاً اگر مار در خواب‌تان روی تخت باشد بدین معناست که شما احساس می‌کنید میل جنسی زیادی دارید که بر شما تسلط یافته و یا ازنظر جنسی کسی شما را تهدید کرده. احتمالاً شما کم‌تجربه و مضطرب هستید یا از ادامه دادن می‌ترسید. ترس از مار، به‌معنای ترس از رابطه جنسی، رابطه‌ی نامشروع جنسی یا وفاداری و تعهد است. اگر در خواب ببینید که دارید یک مار زنده را می‌خورید، بدین معناست که شما در پی برقراری رابطه‌ی جنسی یا ارضای جنسی خود هستید. در زندگی شما، کمبود احساس و اشتیاق و میل جنسی وجود دارد.

مارها به یک شخص بی‌عاطقه و سنگدل اشاره دارند:

از لحاظ استعاری، مار، سمبل شخصی در کنار شماست که بی‌عاطفه، شیطان‌صفت و سنگ‌دل است. در چنین رویاهایی، مار سعی می‌کند تا به‌شما ضربه بزند، شما را نیش بزند یا زنده زنده ببلعد. گاهی حتی مار به ناگهان، تبدیل به یک انسان می‌شود. این رویا می‌خواهد به شما بگوید که به آن شخص اعتماد نکنید. اگر از آن شخص می‌ترسید یا احساساتی نسبت به او دارید، دیدن چنین رویایی برای‌تان متداول است.

مارها به دگرگونی و تغییر اشاره دارند:

مارها با توانایی حرکت پوست خود روی زمین، حرکت می‌کنند و جابه‌جا می‌شوند. اگر با احساس خوبی از خواب بیدار شدید، بدین معناست که رویای مار، روی‌تان تأثیر مثبتی گذاشته و باعث ایجاد تغییر مثبتی در شما می‌شود، نوزایی خود، رشد و ترقی، دانش و آگاهی و هوش و ذکاوت. در زندگی به دنبال ایجاد چه تغییری هستید یا چه تغییری درحال حاضر در زندگی‌تان رخ می‌دهد؟ مخصوصاً دیدن مار قرمز در خواب، تعبیر و انرژی مثبتی دارد، او مار خوش‌یمنی است و اشتیاق آتشین شما را بازگو می‌کند. اگر در رویا، با مار می‌جنگید، بدین معناست که در برابر تغییر مقاومت می‌کنید. شما هرچیز را همان‌طور که هست دوست دارید و ترجیح می‌دهید، حتی اگر ، این مقاومت در برابر تغییر باعث شود به چالش نیفتید و به کمال نرسید.

مارها به التیام و بهبود اشاره دارند:

در بعضی از فرهنگ‌ها، مار نماد التیام و شفاست. درکل، زهر مار نیز به‌عنوان یک پادزهر شناخته شده برای افرادی است که مسموم می‌شوند. سمبل و نماد داروسازی و طب نیز دو مار است. به‌همین خاطر، رویای مار می‌تواند نشان‌گر التیام و شفا یا محافظت در برابر بیماری باشد.

مارها به خلاقیت اشاره دارند:

یک تعبیر مثبت دیگر مار، این است که اشاره به خلاقیت و پتانسیل و استعدادهای شما دارد.

نتیجه:

سمبل مار در خواب‌های‌تان، که هم می‌تواند مثبت و هم منفی باشد، بستگی به احساس خود شما نسبت به مار دارد. گاهی ممکن است غلبه بر ترس زیادی که از مار دارید، برای‌تان سخت به‌نظر بیاید، پس براین اساس می‌توانید به تعبیر و درک بهتری از رویای‌تان برسید.