شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

امروز می توانید با تمرکز روی برنامه بسیار شلوغ خود و خودداری از توجیه و بهانه تراشی آن را به درستی عملی کنید. در عین حال آنقدر در روز خود کار گنجانده اید که به محض اینکه یک کار دیگر را به آن اضافه کنید احتمالاً از هم خواهد پاشید. با این وجود، با تمرین انضباط فردی می توانید حجم خارق العاده ای از کارها را به اتمام برسانید. در نهایت، موفقیت شما به تنظیم یک برنامه واقع بینانه وابسته است. وارِن بافِت می گوید: "من به دنبال میله های دو متری نمی گردم تا از رویشان بپرم؛ من میله های نیم متری را پیدا می کنم که بتوانم از رویشان عبور کنم."

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه