پنجشنبه ۷ بهم ۱۴۰۰

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

شما می دانید که حس درونی خوبی دارید، اما ممکن است تغییراتی در مغز شما به وقوع بپیوندد که توانمندی های شما را از حس درونی محض فراتر ببرد. بصیرت، رویاهای پیشگویانه و درک قوی نسبت به تفکرات و احساسات دیگران می تواند استعداد ماورایی شما را آشکار کند. اگر در حال تقویت این توانایی ها بوده اید، این نباید جای تعجبی داشته باشد، اما قطعا میزان استعداد شما شگفت آور است. چنین تجربه ای تکرار نخواهد شد.

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰

Frank Miller

نام کامل : فرانک...

Alan Cumming

نام کامل : آلن...

فال روزانه