پنجشنبه ۷ اسف ۱۳۹۹

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

شما قدرت درونی فوق اعاده ای در اختیار دارید که تنها به کمی توجه و توان بخشی نیاز دارد تا به قدرتی فوق العاده تبدیل شده و به شما توانایی واقعیت بخشیدن به غیرممکن ها را بدهد. شما گاهی می توانید آنچه در ذهن دیگران می گذرد را با تکیه به حس ششم خود بخوانید و این حساسیتی که نسبت به افکار و احساسات دیگران دارید گاهی برایتان دردسرساز می شود، اما اگر یاد بگیرید از آن به درستی استفاده کنید یکی از بزرگترین نعماتی که در اختیار دارید خواهد بود. به ویژه در روابط عاطفیتان این توانایی ذاتی این فرصت را به شما می دهد تا مشکلاتی که پیش می آیند را پیش از آنکه به معضلی بزرگ تبدیل شوند حل کنید.

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

Mark Dacascos

نام کامل : مارک...

Ali Larter

نام کامل : آلیسون...

James Wan

نام کامل : جیمز...

فال روزانه