سه شنبه ۱۳ مرد ۱۳۹۹

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

احتمالاً امروز راحت و آسوده لم داده اید و تصور می کنید که هیچ چیز نمی تواند فضای فعلی را تغییر بدهد. متاسفانه باید در فرضیه های خود تجدید نظر کنید، چرا که موانعی بر سر راه شما قرار خواهند گرفت. در ابتدا لبخند می زنید و شهامت به خرج می دهید؛ شما از مواجهه با شرایط دشوار نمی ترسید. با این حال، اگر پیشرفت اندکی داشته باشید یا شاهد هیچ پیشرفتی نباشید، زمانی فرا خواهد رسید که باید عقب نشینی کنید. در عین حال، عقب نشینی، تقویت برنامه ها و تلاش مجدد نباید باعث شرمساری شما شود. اُسکار وایلد می گوید: "تجربه سخت گیرترین معلم است؛ ابتدا امتحان می گیرد و سپس درس می دهد."

ستارگان متولد سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

فال روزانه