پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

احتمالا احساس می کنید که یکی از بخش های زندگی تان به پایان خود نزدیک شده است، اما حقیقت این است که به زودی یک زنجیره تازه شکل خواهد گرفت. اگرچه در آستانه یک ماجراجویی بزرگ قرار دارید، اما پیش از آنکه بتوانید ادامه بدهید، کارهای ناتمامی وجود دارند که باید به سرانجام برسانید. هیچ وقتی برای تلف کردن باقی نمانده است، زیرا فردا خورشید درخشان وارد نشانه سرزنده شما خواهد شد و فصل تازه ای را رقم خواهد زد. مِیستر اِکهارت می گوید: "و ناگهان انگار که به شما وحی می شود که زمان آن رسیده که کار تازه ای را شروع کنید و به جادوی آغاز اعتماد کنید."

فال روزانه