پنجشنبه ۷ خرد ۱۳۹۹

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

همه شما را تشویق می کنند که ایده های درخشان خود را در معرض دید مخاطبان بیشتری قرار دهید، اما شما مطمئن نیستید که این کار به نفع تان باشد. شما دوست دارید که بخاطر خلاقیت و نوآوری تان مورد تحسین قرار بگیرید، اما باور دارید که اگر از اصالت خود فاصله بگیرید، یک حس جادویی را از ایده ای که به ذهن مخاطب انتقال می دهید جدا کرده اید. شما نمی خواهید که همه چیز را بیش از حد قانونمند کنید، زیرا دوست ندارید که شعله خودانگیختگی و بداهه پردازی خاموش شود. در هر صورت، احتمالا واقعیت با انتظارات والای شما زیاد انطباق نخواهد داشت. با این وجود، هنگامی که پا به میدان عمل می گذارید، برای انجام وظیفه و ایفای نقش تان آمادگی دارید.

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

فال روزانه