دوشنبه ۲ خرد ۱۴۰۱

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

احتمالا امروز حتما باید کسی داغ کند تا دست به کار شوید. اگرچه در شرایطی که ماه در ثور آسانگیر قرار دارد دیرتر ابراز وجود می کنید، اما به هر حال شما هم به مانند هر اسد مغرور دیگری محدودیت هایی دارید. شما احتمالا ترجیح می دهید که با دیگران کنار بیایید، مگر اینکه کسی پایش را از گلیم خود درازتر کند. توجه به احساسات تان شما را قادر می سازد تا به جای آنکه آنقدر تحمل کنید تا کار از کار بگذرد، با کمال آرامش آنچه در ذهن دارید را به زبان بیاورید. داغ کردن و اعصاب خود را به هم ریختن فقط انرژی شما را هدر می دهد؛ تا وقتی که هنوز احساسات تان قابل مدیریت هستند به آنها رسیدگی کنید. سرانجام منطق پیروز میدان خواهد شد.

ستارگان متولد دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

فال روزانه