دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

شما مشتاقید که سهم خود از هر کاری را انجام بدهید، اما این فقط در صورتی است که دیگران هم همین کار را انجام بدهند. ماه نوی میزان باوقار به ششمین منزل استخدام تان وارد می شود و شما را قادر می سازد تا با همکاران و اطرافیان تان همکاری خوبی داشته باشید، مگر اینکه به این نتیجه برسید که کسی دارد تلاش می کند تا سرتان کلاه بگذارد. شاید به نظر برسد که مشکلی ندارید، اما هر کسی که تصور کند که می تواند از شما سوءاستفاده کند خیلی زود غافلگیر خواهد شد. با این وجود، باز هم به دیگران فرصت می دهید. دابلیو اِدواردز دِمینگ می گوید: "هنگامی که همکاری می کنیم، همه برنده می شویم."

ستارگان متولد دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

اسنوپ داگ

نام کامل : کلوین...

بیل نان

نام کامل : ویلیام...

ژان-پییر ملویل

نام کامل : ژان-پییر...

دن کستلانتا

نام کامل : دنیل...

فال روزانه