پنجشنبه ۷ اسف ۱۳۹۹

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

امروز به طور غیر منتظره ای یکی از دوستانی که برای مدت ها ارتباطتان با او قطع شده بوده است و یا حتی عشق سابقتان با شما تماس خواهد گرفت. این تماس به احتمال زیاد برای برقراری دوباره ی رابطه و دوستیتان نخواهد بود و این شخص در واقع برای تقاضای کمک و راهنمایی در مورد موضوعی که برایش اهمیت بسیار زیادی دارد به سراغ شما آمده است. این شخص هر کسی که باشد آدم بسیار خوش شانسی است و روز خوبی را برای تماس گرفتن با شما انتخاب کرده است، چون در حال حاضر از توانایی فوق العاده ای برای تجزیه و تحلیل مسائل مختلف برخوردار هستید و حس درونیتان شما را قادر می سازد با راهنمایی هایتان او را در مسیر درست قرار دهید.

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

Mark Dacascos

نام کامل : مارک...

Ali Larter

نام کامل : آلیسون...

James Wan

نام کامل : جیمز...

فال روزانه