شنبه ۲۵ خرد ۱۴۰۳

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

امروز چنان به نظر می رسد که گویی زمان به طرز عذاب آوری به کندی پیش می رود و همه چیز عملاً نسبت به زمان تعیین شده بیشتر طول می کشد. در آغاز صبح این امکان وجود دارد که ناگهان نگرش و حال و هوای شما منفی و ناخوش شود، مخصوصا اگر باید بر مانعی غلبه کنید که انتظارش را نداشته اید. با غر زدن به خاطر بدشانسی یا تلاش برای اینکه تقصیر را به گردن کس دیگری بیندازید به هیچ جا نمی رسید. هِنا سُهیل می گوید: "همان لحظه ای که درس را یاد بگیرید، امتحان به پایان خواهد رسید."

ستارگان متولد شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

فال روزانه