پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

امروز برخی موضوعات شخصی نیمه تمام وجود دارند که دخالت شما را می طلبند. در واقع، اگر زیاد صبر کنید، فرصت تاثیرگذاری و ایجاد تغییرات مثبت از دست خواهد رفت. شاید به خاطر مشکلی که از گذشته با یک نفر دارید کینه به دل گرفته باشید، اما چسبیدن به گذشته به نفع هیچ کس نیست. خوشبختانه، در شرایطی که همراهی التیام بخش خورشید و کایرون (اسطوره‌ی یونان - معلم آشیل و هرکول) به سومین منزل ارتباطات شما آرامش می بخشد، صحبت کردن درباره احساسات تان می تواند باعث ایجاد نقاط عطفی در زندگی شما بشود. هنگامی که موارد منفی متعلق به گذشته را رها می کنید و روی امیدهای آینده تمرکز می کنید، زندگی بهبود پیدا می کند.

فال روزانه