یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

هنگامی که مهربانانه به دوستان خود فکر می کنید، روحیه همزیستی به قلب شما گرما می بخشد. شما عضویت در چنین گروه مفرحی را ارزشمند می دانید و امیدوارید که بتوانید برای جبران مسرتی که این گروه به شما می بخشد زمان بیشتری را صرف کنید. خورشید مهربان حوت، در طول چهار هفته آینده نوری بر یازدهمین منزل شبکه سازی شما می افکند که شما را برای ایجاد پیوندهای دوستی مستحکم تر ترغیب می کند. در حالیکه ممکن است حفظ هماهنگی و همدلی از همیشه مهم تر به نظر برسد، ماه فرزانه قوس به شما یادآوری می کند که بجای آنکه کورکورانه یک راه را دنبال کنید، چشمان خود را به روی همه گزینه ها باز نگاه دارید.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

Matt Dillon

نام کامل : متیو...

John Travolta

نام کامل : جان...

فال روزانه