پنجشنبه ۷ خرد ۱۳۹۹

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

امروز کسی که فکر می کردید حامی شما است به شکل غیرمنتظره ای به مخالفت با شما بر می خیزد. شما تصور می کردید که یک دوست صمیمی می تواند بزرگترین پشتیبان تان باشد و احتمالا هنگامی که می فهمید تنها هستید کاملا مستاصل می شوید. وقت یا نیروی ارزشمند خود را برای متقاعد کردن دیگران در جهت پیوستن به جمع حامیان تان تلف نکنید. درخواست های عاطفی یا مشاجرات خشمناک به نفع شما نخواهند بود؛ در عوض، برای استقلال خود برنامه ریزی کنید. اَعمال شما نشان دهنده اراده تزلزل ناپذیرتان هستند؛ صداقت و درستی تان مایه نجات شما است.

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

فال روزانه