دوشنبه ۲ خرد ۱۴۰۱

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

امروز تلنگری دریافت کرده اید و اکنون باید بر اساس اطلاعات و نیرویی که دارید دست به کار شوید. درک و هضم اطلاعات جدید آسان نیست، چه رسد به اینکه بخواهید یک دیدگاه کاملا متفاوت را در وجود خود نهادینه کنید. با این وجود، صحبت کردن درباره آنچه که درک می کنید می تواند شروع خوبی باشد و به شما کمک خواهد کرد تا تلاش را آغاز کنید. خوشبختانه در شرایطی که ماه حساس در نشانه شما با عطارد گویا مشغول به همکاری است، در میان گذاشتن احساسات تان با دیگران برای شما آزاردهنده نیست. اما این یک مسابقه نیست، بنابراین عجله نکنید و زوایای پنهان ماجرا را با دقت بررسی کنید. اگر فرد رازدار و مورد اعتمادی را پیدا کنید که درک کاملی نسبت به شما داشته باشد، می توانید از توصیه های او بهره مند شوید. برقراری ارتباطات ناب کلید تکامل شما است.

ستارگان متولد دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

فال روزانه