چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

امروز جذابیت تان معجزه می کند و مردم از هر کلمه ای که به زبان می آورید استقبال می کنند. ماه نوی سنبله در پنجمین منزل ابراز وجودتان قرار می گیرد و به شما انگیزه می دهد تا افکار خود را با دیگران در میان بگذارید. شور و حرارت شما برای دیگران الهام بخش به نظر می رسد؛ چه بسا فهرست خریدتان را با چنان صداقت و حرارتی بخوانید که مانند یک غزل عاشقانه به نظر برسد. با این وجود، در حالیکه برای خود برنامه های مشخصی دارید تمایلی ندارید که فقط برای تحت تاثیر قرار دادن مردم به روی صحنه بروید. فرانکُویز دِلا روچِفوکالد می گوید: "اینکه خصوصیات فوق العاده ای داشته باشیم کافی نیست؛ ما باید این توانایی را نیز داشته باشیم که از آنها به درستی استفاده کنیم."

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه