دوشنبه ۲ خرد ۱۴۰۱

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

کارآمدی شما هنگامی که به حداکثر می رسد که کارهای معمول بر طبق برنامه پیش می روند. خوشبختانه، قطعات بزرگ پازل در جای خود قرار خواهند گرفت. در شرایطی که ماه در ثور هنرمند و پنجمین منزل ابراز وجود شما قرار دارد، شما آماده هستید که بنشینید و چیز فوق العاده ای را خلق کنید. احتمالا برنامه کنونی تان زمان کافی را در اختیار شما قرار می دهد تا به دنیای خلاقیت سری بزنید و باید پیش از آنکه این فرصت محو شود از آن استفاده کنید. تورئو می گوید: "جهان چیزی جز یک بوم نقاشی برای قوه تخیل نیست."

ستارگان متولد دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

فال روزانه