پنجشنبه ۷ خرد ۱۳۹۹

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

امروز اگر الزامات غیرمنطقی غیر قابل مذاکره ای درباره برخی از وظایف تان وجود داشته باشد، برنامه شما بیش از پیش پیچیده می شود. متاسفانه ممکن است با کسی که از شما می خواهد تا برنامه های خود را تغییر بدهید تا با وی همکاری کنید دچار کشمکش شوید. اما احتمالا امروز کسی کوتاه نخواهد آمد و همین باعث می شود که یک اختلاف جزئی به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود. جدا کردن واقعیات از عواطف آرامش و تعادل را برقرار می کند، اما ایجاد آرامش به تلاش همه افرادی که درگیر این ماجرا هستند نیاز دارد. خوشبختانه، خواستن توانستن است.

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

فال روزانه