دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

احتمالاً امروز وسواس پیدا کرده اید تا خودتان را به شهرت برسانید. ماه نوی میزان در دهمین منزل اعتبارتان قرار می گیرد و به شما انگیزه می دهد تا از دانش و تجربه خود بهره برداری کنید. با این حال، یک بمب عاطفی موقتاً زندگی خانوادگی شما را بی ثبات می کند و تمرکزتان را از بین می برد. اگرچه که باید به مسائل خانوادگی خود رسیدگی کنید، اما از اهداف بلند مدت تان چشم برندارید. هِنری وادزوُرث لانگ فِلوی شاعر می گوید: "ثبات قدم یکی از عناصر خارق العاده برای موفقیت است. اگر فقط به اندازه کافی و با صدای کافی بر در بکوبید، قطعاً کسی را بیدار خواهید کرد."

ستارگان متولد دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

اسنوپ داگ

نام کامل : کلوین...

بیل نان

نام کامل : ویلیام...

ژان-پییر ملویل

نام کامل : ژان-پییر...

دن کستلانتا

نام کامل : دنیل...

فال روزانه