پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

امروز اطرافیان تان نیازمند به نظر می رسند و سماجت آنها سوهان روح شما است. شما می خواهید کاری انجام بدهید تا از این وضعیت ناخوشایند نجات پیدا کنید، اما هیچ راهکار ساده ای به ذهن تان نمی رسد. حتی شاید با این هدف که نقاط ضعف عاطفی خود را بر ملا نکنید، به خلوت دنیای خودتان پناه ببرید. با این حال، شما این توان را دارید که با تکیه کردن به مهارت مقاومت تان -به جای انکار آن- قانون بازی را به نفع خود تغییر بدهید. جوزف کَمپ بِل اسطوره شناس می گوید: "گنجی که به دنبال آن هستید در همان غاری نهفته است که از ورود به آن واهمه دارید."

فال روزانه