شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

امروز چنان اهداف دقیقی را انتخاب کرده اید که به راحتی می توان پیشرفت تان را سنجید. بدون تردید در مسیر درستی قرار دارید، اما احتمالاً آرزو می کنید که ای کاش هر چه زودتر به خواسته های خود می رسیدید. زیاد به زمان رسیدن به موفقیت اهمیت ندهید؛ فقط امروز با اعتماد به نفس کامل به حرکت رو به جلو ادامه بدهید. اگر تمرکز خود روی هدف اصلی تان را حفظ کنید خیلی زودتر از چیزی که فکر می کنید به مقصد خواهید رسید. جیم ران نویسنده می گوید: پل بین هدف و دستاورد، نظم است."

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه