پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

شاید امروز به نظر برسد که دقیقا می دانید که چه می خواهید، اما احتمالا بیش از آنچه که قابل تصور است در تردید و ابهام به سر می برید. با این حال، باور دارید که اذعان به تردید می تواند آشکارا نشان دهنده ضعف شما باشد. اما این یک فرصت نادر برای بیرون آمدن از پیله دفاعی تان است؛ کسی که مورد احترام شما است به جای انتقاد، با پشتیبانی خود شما را غافلگیر خواهد کرد. هنگامی که نقایص خود به عنوان یک انسان را می پذیرید، به دیگران هم انگیزه می دهید تا بدون خجالت به ایرادات خود اعتراف کنند تا جوّ بهتری ایجاد شود. بودا در آموزه های خود می گوید: "درک همه چیز برابر است با بخشش همه چیز."

فال روزانه