شنبه ۲۵ خرد ۱۴۰۳

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

امروز احتمالا تلاش های شما برای ایجاد تعادل در روابط به بن بست می رسد، مخصوصا اگر تصور کنید که کار آسانی را در پیش رو دارید. اگر پیش از آنکه نظر دیگران را فقط به این خاطر که آزاردهنده است رد کنید، روی آن فکر کنید، نشانه ای از بلوغ و پختگی خود را به نمایش گذاشته اید. به جای آنکه تلاش کنید تا به همه اثبات کنید که اگر دلیل خوبی داشته باشید می توانید کله شق بشوید، انعطاف پذیری خود را تحت هر شرایطی حفظ کنید. خوشبختانه، واکنش بدون مقاومت به شرایط متغیر می تواند یک روز پرچالش را به روزی که سراسر آن مملو از شادمانی است تبدیل کند. ارنست همینگوِی می گوید: "شجاعت، متانت در شرایط دشوار است."

ستارگان متولد شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

فال روزانه