سه شنبه ۱۳ مرد ۱۳۹۹

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

امروز عبور از میان دریای موّاج عواطف به شکل خاصی دشوار و پرچالش است. شما نمی توانید درک کنید که آیا این یک فرصت خارق العاده برای عمق بخشیدن به صمیمیت است یا اینکه گشت و گذاری در میان آن دسته از تفاوت های اساسی است که رابطه ها را به نابودی می کشانند. واقعیت این است که وقتی انگیزه ها و ترس هایی که در ضمیرناخودآگاه جا خوش کرده بودند علنی می شوند، رابطه ها پیچیده تر می شوند. در عین حال، این بهترین زمان برای شکستن عادت ها و الگوهای کهنه ای است که جلوی درخشش نور عشق شما را می گیرند. رولو مِی روانشناس می گوید: "صمیمیت به شهامت نیاز دارد، زیرا همیشه توأم با ریسک است."

ستارگان متولد سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

فال روزانه