چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

امروز ترجیح می دهید که برنامه های از پیش تعیین شده را کنار بگذارید و همینطور که به پیش می روید بداهه پردازی کنید. حفظ انعطاف پذیری در هنگام برنامه ریزی گزینه های متنوعی را در برابر شما قرار می دهد. با این حال، اکنون که ماه نوی سنبله وضعیت حساسی را در چهارمین منزل امنیت شما ایجاد کرده، توجه شما به نیازهای دیگران موهبتی است که مزایا و معایب خاص خودش را دارد. شما ذاتاً دوست دارید که به افرادی که به آنها عشق می ورزید کمک کنید، اما باید مراقب خودتان نیز باشید. اِستِفان کُووی می گوید: "اغلب ما وقت زیادی را روی کارهایی که فوریت دارند صرف می کنیم، اما برای کاری که مهم است وقت کافی نمی گذاریم."

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه