چهارشنبه ۶ بهم ۱۴۰۰

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

ممکن است مشکلاتی در رابطه با تجهیزاتی که در خانه یا در ساختمان آن استفاده می کنید پیش بیاید. شاید وسایل خانه درست کار نمی کنند یا لوله کشی یا برق کشی خانه به تعمیرات نیاز دارد. این ممکن است خسته کننده باشد. شاید لازم باشد در انتظار برای دریافت کمک در خانه بمانید. با این وجود کاری است که باید انجام شود. یک کتاب خوب پیدا کنید و روی مبل دراز بکشید. فردا این نگرانی ها وجود نخواهند داشت.

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

James Cromwell

نام کامل : جیمز...

Ellen DeGeneres

نام کامل : الن...

Paul Newman

نام کامل : پل...

فال روزانه