یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

شما به جنب و جوش افتاده اید تا وارد یک دوره تجسم شوید که طی آن بلندپروازی های والای شما به طور غیر قابل انکاری حقیقتا به واقعیت خواهند پیوست. جابجایی خورشید به سمت حوت آرمانگرا تمرکز را روی دهمین منزل شغل و حرفه شما قرار می دهد، این به شما انگیزه می دهد تا دقیقا موقعیت شغلی مورد علاقه خود را تجسم کنید. هر چه بیشتر روی ایده خود کار کنید، امکان تبدیل آن به واقعیت بیشتر می شود. در میان گذاشتن آرزوهایتان با یک دوست قابل اعتماد باعث می شود که در مرحله رویاپردازی گیر نکنید. انتوان سنت اگزوپری می نویسد: "هدف بدون برنامه فقط یک آرزو است."

ستارگان متولد یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

Matt Dillon

نام کامل : متیو...

John Travolta

نام کامل : جان...

فال روزانه