دوشنبه ۱۰ فرو ۱۳۹۹

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

امروز زمان خوبی برای عمل کردن نیست زیرا توانایی کنترل امور ندارید و ممکن است که در انجام وظایف تان به مشکل برخورید. پیشنهاد می کنیم که این انرژی را در جای دیگری صرف کنید. به عنوان مثال دست خانواده و دوستان تان را بگیرید و به گشت و گذار بروید. یکی از دوستان تان با شما تماس می گیرد اما از شوخی کردن با او به شدت بپرهیزید زیرا که او این روزها حساس تر از قبل شده و ممکن است که از شما نیز دلگیر شود. تنها چیزی که در این روز باید روی آن تمرکز کنید، تنها خودتان هستید. ورزش نیز گزینه خوبی برای این روزهایتان خواهد بود.

ستارگان متولد دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

فال روزانه