دوشنبه ۲ خرد ۱۴۰۱

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

امروز همینطور که برای مباحث و گفتگوهای داغ بعدی آماده می شوید، خلاقیت و نوآوری در وجود شما موج می زند. شما آماده اید تا درباره مساله ای که مدتی است ذهن تان را به خود مشغول کرده صحبت کنید، اما تمایل ندارید که فورا اطلاعات زیادی را برملا کنید. جالب اینجاست که همینطور که گِرد موضوعی می چرخید که نمی خواهید به آن بپردازید، احتمالا کلمات بیشتری را بر زبان می رانید. با نظارت دقیق روی کلام و پرداختن به اصل موضوع می توانید فضای گفتگو را تغییر دهید. مانند آلبرت انیشتین باشید که می گفت: "موضوع این نیست که من باهوش هستم؛ حقیقت این است که من فقط بیشتر با مسائل دست و پنجه نرم می کنم."

ستارگان متولد دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

فال روزانه