یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

چیزی که دقیقا به آن نیاز دارید، یک عقب نشینی کوتاه از خط مقدم به منظور بازسازی و تجدید قوا است. جابجایی خورشید به حوت صلح جو، دوازدهمین منزل معنویت را روشن می کند و باعث می شود که برای رهایی از این دنیای خاکی به غار تنهایی دنج خود بگریزید. ممکن است فکر کنید که رها کردن همه مسئولیت هایتان بهترین راه برای ارتباط دوباره با مرکز معنویاتتان است، اما حقیقتا برای آرامش نیازی به فرونشاندن کامل آتش درونتان نیست. خوشبختانه اشتیاق به ماجراجویی پیش از زمانی که انتظار دارید شما را به واقعیات بازمی گرداند.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

Matt Dillon

نام کامل : متیو...

John Travolta

نام کامل : جان...

فال روزانه