شنبه ۲۵ خرد ۱۴۰۳

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

امروز ممکن است ایده هایی به شما ارائه شود که با موضع و تمایلات خودتان در تضاد هستند. خورشید خودسر در نهمین منزل فلسفه شما با زحل سرسخت به مخالفت بر می خیزد و به شما انگیزه می دهد تا اعمال خود را با ایده های خودسرانه توجیه کنید. با این حال، به جای هدر دادن وقت برای تلاش در جهت توجیه روش های تکراری، بهتر است که هم اکنون به کنکاش در قلمروهای ماورایی بپردازید. امروز باید پیامدهای منفی تمایل فعلی تان به زیاده روی در استدلال را به حداقل برسانید. اگر در دنیای واقعیات از فرضیه های منطقی استفاده کرده و روی راه حل های عملی تمرکز کنید، ورود به قلمروی تخیلات ایرادی ندارد.

ستارگان متولد شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

فال روزانه