پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

امروز با با تلاش مُجدّانه در جهت تعمق و اندیشه روی چیزهایی که می شنوید می توانید فضای روابط پرتنش خود را بهتر کنید. به جای آنکه برای آماده کردن پاسخ های تند و تیز، درست به حرف طرف مقابل گوش نکنید، کلمه به کلمه گفته های وی را هضم کنید. هیچ نیازی به اثبات حقانیت خودتان یا خطای طرف مقابل نیست. آمادگی برای گفتگو بدون هرگونه قضاوت، ماهیت تعاملات شما را تغییر می دهد. به محض اینکه از فکر خودتان بیرون بیایید و خود را جای دیگران بگذارید می توانید رابطه ها و گفتگوهای واقعی را آغاز کنید. موشین حمید رمان نویس می گوید: "همدلی، پیدا کردن انعکاس یک انسان دیگر در وجود خودتان است."

فال روزانه