شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

مسئولیت های امروز شما به وضوح مشخص هستند و شما بی صبرانه منتظرید تا دست به کار شوید. جالب اینجاست که لذت بردن شما از کارتان اصلاً اهمیتی ندارد؛ شما فقط بخاطر اولویت بندی ها و به پایان رساندن یک به یک کارها هیجان زده هستید. در حال حاضر یک تمرکز عجیب به دست آورده اید که توسط زاویه خورشید و زحل تقویت شده است. خوشبختانه بین تلاش ها و دستاوردهای تان یک رابطه مستقیم علت و معلولی وجود دارد. «هر چه کنی به خود کنی» یکی از شعارهای اسرارآمیز کائنات است.

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه