شنبه ۲۲ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

امروز در تلاش برای تغییر شرایط موجود، زیاده روی نکنید. از دیدگاه خود دست نکشید، اما هنگامی که دیگران نقطه نظرات مشترکی با شما ندارند ناراحت نشوید. شاید احساس کنید که باید با مردم برخورد کنید، اما احتمالاً اگر زبان تان را کنترل کنید بیشتر به نفع تان خواهد بود. اجازه بدهید که رویاها شما را بر بال خود سوار کرده و از واقعیت کنونی دور کنند. بهترین دوست شما همان دنیای خیالی شما است.

ستارگان متولد شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه