چهارشنبه ۶ بهم ۱۴۰۰

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

امروز ممکن است انرژی شما به دلیل استرس ناشی از کار بیش از حد، کمی تحلیل رفته باشد. حتی شاید حال روحی خوبی نداشته باشید. امروز روز خوبی برای در خانه ماندن و تجدید قوا است. از شرایط پرتنش دوری کنید و کارهایتان را به تنهایی انجام دهید، ترجیحا کارهای روزمره ای که بدون فکر کردن می توانید انجام دهید. شب هنگام یک پیتزا سفارش بدهید و تلویزیون تماشا کنید. با آشپزی، کار بیشتری برای خودتان درست نکنید.

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

James Cromwell

نام کامل : جیمز...

Ellen DeGeneres

نام کامل : الن...

Paul Newman

نام کامل : پل...

فال روزانه