پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

حساسیت فزاینده شما این امکان را فراهم می کند تا نیازهای برآورده نشده دوستان و اطرافیان خود را درک کنید. اگرچه توانایی همدلی شما یک موهبت گرانبها است، اما گاهی مدیریت آن طاقت فرسا می شود. شما در حال حاضر مثل یک اسفنج ماورایی هستید و جداکردن آنچه متعلق به خودتان است از هیاهوی بیرون دشوار است. حتی چه بسا آنقدر سرگرم داستان های دیگران شوید که خودتان را فراموش کنید. نانسی لِوین نویسنده می گوید: "هر بار که یک محدودیت درست را برای خود قائل می شوید، به آزادی بیشتر سلام می کنید."

فال روزانه