چهارشنبه ۶ بهم ۱۴۰۰

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

امروز ممکن است همه انواع رابطه –کاری، رومانتیک، خلاقانه-  تا حدی پرتنش باشند. احتمالا شما و طرف های مقابل تان تحت فشار سنگینی بوده اید که باعث می شود به هم پرخاش کنید. بهتر است ارتباط بین خود را به حداقل ممکن برسانید. اگر نمی توانید، حتی اگر حال و حوصله هم ندارید، سعی کنید مهربان باشید و بیشتر روحیه همکاری داشته باشید.

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

James Cromwell

نام کامل : جیمز...

Ellen DeGeneres

نام کامل : الن...

Paul Newman

نام کامل : پل...

فال روزانه