پنجشنبه ۷ خرد ۱۳۹۹

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

تلاش برای ایجاد تعادل بین وظایف تان در خانواده و تعهداتی که نسبت به جامعه دارید می تواند دوباره آتش یک مساله حل نشده در یک رابطه شخصی را شعله ور کند. گفتگوی شفاف ضروری است، اما مطرح کردن موضوع به معنی نزدیکتر شدن شما به توافق نیست. متاسفانه، احتمالا این یکی از آن اختلافاتی است که به سرعت حل نخواهد شد، بنابراین باید حواستان باشد که چه زمانی باید کنار بکشید و بیش از حد فشار نیاورید. شاید نتوانید بهترین زمان برای عقب نشینی را تشخیص بدهید، اما قطعا هنگامی که کار از کار بگذرد متوجه خواهید شد. مراقب باشید که در چاهی نیفتید که راه گریزی از آن وجود ندارد. بریگهام یانگ می گوید: "قلب صادق، اعمال صادقانه انجام می دهد."

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

فال روزانه