یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

از نو شروع کنید و ماه تولد خود را جشن بگیرید. خورشید تابناک وارد نشان شما می شود و باعث می شود یک ارزیابی سالانه از آنچه بوده اید و مسیری که در آن قرار دارید را انجام دهید. زمان آن فرا رسیده تا دوباره با رویاهایتان ارتباط برقرار کنید تا بتوانید اهداف بلندپروازانه ای برای خود تعیین کنید. انتظارات خود را هوشمندانه مدیریت کنید، چرا که در چهار هفته آینده ممکن است در برابر گزینه های متعددی قرار بگیرید که اگر به اشتباه تصور کنید همه را می توانید با هم به انجام برسانید،تنها گیجی و سردرگمی عایدتان خواهد شد. تعدیل ادراک درونی با یک برنامه خوب و جا افتاده به شما کمک می کند تا از یک شروع دوباره حداکثر بهره را ببرید.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

Matt Dillon

نام کامل : متیو...

John Travolta

نام کامل : جان...

فال روزانه