دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

هنگامی که نوبت به برآورده شدن نیازهای تان می رسد، غالباً انعطاف پذیر هستید. اگرچه در حال حاضر ماه نوی میزان در هشتمین منزل اشتراکات عمیق تان حضور دارد، اما حتی اگر بر این باور هستید که با دیگران نقطه نظرات مشترکی دارید احتمالاً باز هم ارزش های شما با آنها در تضاد خواهد بود. به واقع، شاید اصلاً متوجه نباشید که مشکل از کجاست، اما پیش از آنکه برای آینده تصمیم بگیرید باید بدانید که در چه موقعیت و موضعی قرار دارید. درک اسرار نباید زیاد سخت باشد، اما هنگامی که پای شخص دیگری هم در میان است همه چیز پیچیده تر می شود.

ستارگان متولد دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

اسنوپ داگ

نام کامل : کلوین...

بیل نان

نام کامل : ویلیام...

ژان-پییر ملویل

نام کامل : ژان-پییر...

دن کستلانتا

نام کامل : دنیل...

فال روزانه