سه شنبه ۱۳ مرد ۱۳۹۹

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

امروز انگیزه های مخفی شما یا دیگران می تواند در فضای رابطه های زندگی تان ابهام ایجاد کند. چنان به نظر می رسد که انگار واقعیت دو سطح دارد که هر دو مشغول به کار هستند. ظاهر بیرونی آن یک فضای خوشایند را به تصویر می کشد که همه در حین اینکه حامی یکدیگر هستند به کار خود مشغولند. اما چیزی که در حال حاضر مشاهده نمی کنید می تواند آزاردهنده باشد. یک جریان پنهان از رقابت بی محابا فضای ناخوشایندی را ایجاد می کند که می تواند در بلندمدت واقعاً مخرّب باشد. مَندی هِیل نویسنده می گوید: "گاهی بهترین کاری که می توانید انجام بدهید این است که دهان تان را ببندید و چشمان خود را باز نگه دارید. بالاخره حقیقت سر بر خواهد آورد."

ستارگان متولد سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

فال روزانه