دوشنبه ۱۰ فرو ۱۳۹۹

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

احساس می کنید که دیگران همه در شادی و عشق غرق اند و تنها شمایید که ناراحت اید. بدانید که همه ادم های اطراف تان مشکلات خود را دارند اما آنها راه خوب زندگی کردن را می دانند. بهتر است شما نیز شیوه زندگی تان را تغییر دهید. حتما لازم نیست اتفاق بزرگی بیافتد، زندگی تان را با همین اتفاقات کوچک بسازید. شما توانایی های زیادی دارید و می توانید بدترین شرایط را به بهترین شکل تغییر دهید اما گاهی کوتاهی می کنید. تنها کافی است که خودتان را باور داشته باشید و با اعتماد به نفس بالا عمل کنید.

ستارگان متولد دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

فال روزانه