پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

امروز کاری دارید که باید انجام بدهید و می خواهید پیش از آنکه به تفریحات خود مشغول شوید، آن را به سرانجام برسانید. با این حال، شما می دانید که زمان محدود است و چه بسا نگران باشید که مبادا نتوانید به هدف خود برسید. خوشبختانه این اراده را دارید که فعالیت هایی را که مستقیما به شما سودی نمی رسانند را از برنامه خود حذف کنید. حتی شاید در حالی که روی کار خود تمرکز کرده اید سهواً دیگران را نادیده بگیرید. هنگامی که عزم خود را برای کاری جزم می کنید، تبدیل به یک قدرت بلامنازع می شوید. دکتر هانس سِلی می گوید: "یک نگرش مثبت می تواند فشارهای منفی را به انرژی مثبت تبدیل کند."

فال روزانه