پنجشنبه ۷ اسف ۱۳۹۹

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

امروز انگار اصلا پاهایتان روی زمین نیستند و در آسمان ها سیر می کنید. این لزوما کار بدی نیست، اما روی عملکرد شما تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است باعث شود نتوانید هیچ یک از کارهایتان را به خوبی به انجام برسانید. درست است که خیلی دوست دارید غرق در عالم خیال و رویا شده و حداقل در رویاهایتان همان طوری زندگی کنید که آرزویش را دارید، اما به نفعتان است که فعلا زیاد در دنیای تخیلی خود فرو نروید، چون پروژه ها و کارهای مهمی دارید که باید انجام شوند. حتما برای فرار از روند تکراری زندگیتان و روزمرگی آزاردهنده ای که دران گرفتار شده اید چاره ای بیندیشید، اما انتظار نداشته باشید که بتوانید نقشه فرارتان را همین امروز عملی کنید.

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

Mark Dacascos

نام کامل : مارک...

Ali Larter

نام کامل : آلیسون...

James Wan

نام کامل : جیمز...

فال روزانه