سه شنبه ۱۳ مرد ۱۳۹۹

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

امروز نمی خواهید که هیچ کس آن روی دیگر شما را ببیند، بنابراین عمداً در هر کاری که انجام می دهید تصویر شادی را از خود به نمایش می گذارید. متاسفانه، اعمال شما کاملا چیزی که در قلب تان می گذرد را استتار نمی کنند و از اینکه دیگران متوجه می شوند که تظاهر می کنید آزرده می شوید. با بررسی بیشتر متوجه خواهید شد که دو رنگی شما از چیزی که پنهان می کنید بدتر است. آن لاندِرز نویسنده می گوید: " همیشه عریان ترین حقیقت از خوش لباس ترین دروغ بهتر است."

ستارگان متولد سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

فال روزانه