پنجشنبه ۷ خرد ۱۳۹۹

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

امروز همه کلمه های درست نوک زبانتان هستند، اما اگر باور داشته باشید که با به زبان آوردن آنها نقاط ضعف خود را آشکار خواهید کرد در بیان آنها تردید می کنید. شما آرزو می کنید که ای کاش می توانستید گفتگوهای خود را در سطح منطق حفظ کنید، اما نمی توانید تمایلات عاطفی خود را کنار بگذارید. با این وجود، شما لزوما احساس گرم و عاشقانه ای ندارید؛ بلکه نیاز شما به شفافیت، زاویه تندی را بین شما و فردی که دوست دارید ایجاد می کند. به دنبال راه حل نباشید؛ هر چه بیشتر تلاش می کنید ناراحتی ها بیشتر می شود. گاهی بهترین کاری که می توانید انجام بدهید این است که کاری انجام ندهید.

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

فال روزانه