دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

امروز همینطور که گزینه های متعدد پیش روی خود را نظاره می کنید، از چشم انداز وسیعی که در برابر شما وجود دارد لذت می برید. شما می توانید همه احتمالات هیجان انگیز و زیبا را مشاهده کنید، چرا که هیچ مانعی در برابر شما وجود ندارد. ماه نوی میزان به نهمین منزل افق های دوردست تان اشاره می کند و توجه شما را از زمان حال به آینده های دور معطوف می کند. چشم دوختن به آینده، فعالیت های کنونی تان را در چارچوب بسیار بزرگتری قرار می دهد. گاهی انسان فقط به تغییر طرز فکر خود نیاز دارد.

ستارگان متولد دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

اسنوپ داگ

نام کامل : کلوین...

بیل نان

نام کامل : ویلیام...

ژان-پییر ملویل

نام کامل : ژان-پییر...

دن کستلانتا

نام کامل : دنیل...

فال روزانه