چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

احتمالا امروز از جمع دوستان و اطرافیان خود به عنوان منبع اصلی الهام و انگیزه استفاده می کنید. در واقع، ممکن است چنان تحت تاثیر کلام یا اعمال دیگران قرار بگیرید که شور و حرارت آنها را جذب کنید و از آن هم فراتر بروید. با این حال این امکان هم وجود دارد که آنقدر دور و بر یک ایده نویدبخش را شلوغ کنید که تمرکزتان از دست برود. در برابر وسوسه حرکت انفرادی مقاومت کنید؛ در عوض، ارتباط خود با افرادی که در ذهن شما بذرافشانی کرده اند را حفظ کنید. آنها را به عنوان مشاوران نزدیک در کنار خود داشته باشید، زیرا اجازه نخواهند داد که زیاد از مسیر درست خارج شوید. بیل گِیتس می گوید: "همه ما به افرادی نیاز داریم که به ما بازخورد ارائه می کنند. از همین طریق است که بهتر می شویم."

ستارگان متولد چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه