شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

امروز مانده اید که به سختی کار کنید یا اینکه کلاً تلاش را کنار بگذارید. ماه میزان لذت جو شما را وسوسه می کند تا حتی اگر انبوهی از فعالیت های مختلف شما را به خود می خوانند، باز هم بنشینید و دست به سیاه و سفید نزنید. اما هم راستایی غیرقابل مذاکره خورشید با زحل وظیفه شناس در ششمین منزل مقدمات تان به شما یادآوری می کند که در شرایطی که مردم انتظار دارند که بار مسئولیت تان را به دوش بکشید بی کار نشستن بی احترامی به همه آنهاست. به واقع، تا زمانی که وظایف خود را به پایان نرسانده اید نمی توانید از کار دست بکشید. سِث گادین نویسنده می گوید: "آنقدر به شروع کردن ادامه بدهید تا به پایان برسانید."

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه