چهارشنبه ۶ بهم ۱۴۰۰

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

امروز ممکن است خبرهای آزاردهنده ای به شما برسد. احتمالا مستقیما به شما مربوط نمی شود و به چیزی درباره وضعیت جهان بر می گردد که سرانجام به شکل غیر مستقیم روی شما هم اثر خواهد داشت. شاید شایعاتی درباره فردی باشد که شما می شناسید. هر چه هست، پیش از اینکه آنها را بپذیرید تحقیق کنید. ممکن است اطلاعات، تحریف شده باشند. احتمالا شرایط از آنچه به نظر می رسد مثبت تر است.

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

James Cromwell

نام کامل : جیمز...

Ellen DeGeneres

نام کامل : الن...

Paul Newman

نام کامل : پل...

فال روزانه