پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

شما روی تصویر خاصی تمرکز کرده اید که حاوی یک رویای عاشقانه است و نمی توانید آن را از ذهن خود بیرون کنید. جالب اینجاست که هنگامی که تلاش می کنید تا تصورات خود را با دیگران در میان بگذارید، ایده هایی که در رابطه با کمال در عشق داشتید محو می شوند. در واقع، هر چه بیشتر در رابطه با این موضوعات صحبت کنید، وضوح شان کمتر می شود. خوشبختانه، عطارد پیام رسان به اسد منطقی وارد می شود و به نجات شما می آید. تا وقتی که رویاهای مورد علاقه تان را با حقیقت اشتباه نگیرید، غرق شدن در آنها خالی از ایراد و خوشایند است. شکسپیر می گوید: "ریشه همه دلشکستگی ها انتظار داشتن از دیگران است."

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱

فال روزانه