پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

امروز این امکان وجود دارد که یک دوستی یا همکاری به موانعی برخورد کند که مستلزم این است که در روش بیان احساسات خود تجدیدنظر کنید. در شرایطی که ماه کامل جدی باملاحظه در هفتمین منزل رابطه های شما نورافشانی می کند و باعث ایجاد دردسر یا هیجان می شود، باید احساسات خود را به صادقانه ترین شکل ممکن ابراز کنید. اگر فرد مهم و خاصی در زندگی شما وجود دارد، روش حل اختلافات کنونی می تواند اتفاقات بعدی را رقم بزند. در هر صورت، صحبت از ته قلب تان می تواند کیفیت کل زندگی شما را بهتر کند. برِن براون می گوید: "چیزی که شما را آسیب پذیر می کند، شما را زیبا می سازد."

ستارگان متولد پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

فال روزانه