چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

احتمالاً امروز چنان درگیر آرمانها و اهداف خود می شوید که واقع بینی تان را از دست می دهید و اطرافیان خود را فراموش می کنید. هنگامی که معضلات عمده را از دیدگاه خود توضیح می دهید، بی نهایت باهوش به نظر می رسید. ماه نوی سنبله پرهیزکار توجه شما را به سومین منزل تفریحات تان معطوف می کند و انرژی شما را روی حجم گسترده ای از واقعیات پراکنده می کند. دکتر جِین گودآل می گوید: "شما نمی توانید روزی را به پایان برسانید که در آن هیچ تاثیری بر دنیای اطراف خود نگذاشته باشید. هر کاری که انجام می دهید تغییر ایجاد می کند و شما باید تصمیم بگیرید که چه تغییری را می خواهید ایجاد کنید."

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه