یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

معمولا به آسایش و امنیتی که در کنار آنچه می شناسید احساس می کنید علاقه دارید، اما امروز چیزی اشتیاق شما را برای مشاهده چیزهای بیشتری از جهان تحریک می کند. چه تصمیم بگیرید که در دنیا به مسافرت بپردازید یا تنها با یک ماجراجویی آموزشی جذاب قوه تخیل خود را سیراب کنید، به نظر می رسد گزینه های پیش روی شما بیشمار است. در واقع، اهمیتی ندارد که سفر شما درونی یا بیرونی باشد؛ اگر یافته های خود را در زندگی روزمره تان به کار ببرید حتی چیزهای بیشتری هم از این سفر عایدتان خواهد شد. افزودن انگیزش به زندگی روزمره تان باعث می شود که بدون اینکه احساس کنید برای اجتناب از یکنواختی باید به دنیای تخیلات بگریزید،روحیه بانشاطی داشته باشید. رویاهای بزرگ ببینید، کارهای کوچک انجام دهید.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

Matt Dillon

نام کامل : متیو...

John Travolta

نام کامل : جان...

فال روزانه