سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

امروز رابطه ها وارد تنگنای خاصی می شوند، زیرا شرایط به خاطر انتظارات شما به هم ریخته است. اکنون که نپتون متوهم در هفتمین منزل دیگران تان در برابر ناهید عاشق پیشه در نشانه شما قرار گرفته، به همه با عینک خوش بینی نگاه می کنید. خبر خوب این است که رویاهای شما پتانسیل محقق شدن را در خود دارند. خبر بد این است که شاید تصور کنید که دنیای درون دیگران هم با دنیای شما یکسان است و در تشخیص واقعیت از تخیل دچار اشتباه شوید. آناس نین می گوید: "ما هیچ چیز را آنطور که هست نمی بینیم؛ ما همه چیز را به همان شکلی که خودمان هستیم می بینیم."

ستارگان متولد سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

لوی میلر

نام کامل : لوی...

مونیکا بلوچی

نام کامل : مونیکا...

فال روزانه