چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

احتمالاً استرسی که امروز در وجود خود احساس می کنید از فضای پرفشار حاکم بر رابطه های شما نشأت می گیرد. ماه نوی سنبله خرده گیر در اولین منزل نفس تان قرار می گیرد، اورانوس سرکش را تحریک می کند و مردم را از خواب رضایتمندی از شرایط فعلی بیدار می کند. در حالیکه یکی از دوستان یا همسر شما برای دست به کار شدن اضطراب دارد، تن شما برای تغییر می خارد یا شاید هم اصلاً تمایلی به تکان خوردن نداشته باشید. خوشبختانه، به محض اینکه ارزش واقعی خود را درک کنید شرایط به نفع شما تغییر می کند. شما می توانید بدون اینکه وجدان خود را زیر پا بگذارید آزادانه نظرات تان را تغییر بدهید. بیان کردن نیات و مقاصد جدیدتان از حفظ موضعی که دیگر درست به نظر نمی رسد بهتر است.

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه