پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

پیداکردن کلمات مناسب در بحبوحه مشکلات، کار نسبتا دشواری است. ماه کامل جدی به پنجمین منزل ابراز وجود شما نیرو می بخشد و به شما جرأت می دهد تا به جای فکر کردن به احساسات تان، بر مبنای آنها عمل کنید. با این حال، در شرایطی که به راحتی نمی توانید آنچه که در ذهن دارید را به زبان بیاورید، واکنش فی البداهه غیر ممکن است. فقط اجازه بدهید که این شرایط سپری شود؛ هنگامی که فضا آرام شود صحبت درباره مسائل احساسی سودمندتر خواهد بود. تا آن زمان برای الهام بخشیدن به قلب تان، به دنیای هنر و خلاقیت سری بزنید. کوکو شَنِل می گوید: "زیبایی هنگامی آغاز می شود که تصمیم می گیرید که خودتان باشید."

ستارگان متولد پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

فال روزانه