شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

امروز کار خود را کاملاً جدی می گیرید و نمی خواهید که موضوعات بی ربط تمرکزتان را به هم بزنند. هدفهایی که دارید برای شما واضح به نظر می رسند و خود را موظف می دانید که برای تحقق آنها تلاش کنید. با این حال، شاید ماه سنبله خرده گیر آنقدر توجه شما را به جزئیات و ظرایف معطوف کند که کلیت ماجرا از دست تان در برود. خوشبختانه، منطق جایگاه خود را به دست می آورد، زیرا زحل واقع گرا شما را ملزم می کند تا بیش از هر چیزی عمل گرا باشید. از قدیم گفته اند که سرنوشت هر کسی در دستان خودش است.

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه