دوشنبه ۱۰ فرو ۱۳۹۹

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

از این که می بینید اطرافیان تان چگونه از شما حمایت می کنند، حس خوبی دارید. اما جدا از حمایت آنها شما باید قوی باشید. شما توانایی هایتان زیاد اما اعتماد به نفس تان کم است، سعی کنید دید مثبت تری به آینده داشت باشید، آنوقت خواهید دید که چقدر از نگرانی هایتان کم خواهد شد. اگر مجرد هستید، امروز فرصتی برای آشنایی پیدا می کنید که بهتر است آن را از دست ندهید. متاهل ها نیز خبرهای خوبی را در مورد مسایل مالی خواهند شنید.

ستارگان متولد دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

فال روزانه