یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

دوره تازه ای در حال آغاز شدن است که طی آن، خلاقیت شما به اوج می رسد. اکنون زمان مناسبی برای کنکاش در فعالیتهای هنری یا پرداختن به یکی از کارهای کودکی تان است که به قلب شما شادی می بخشد. حرکت سالانه چهارهفته ای خورشید از میان حوت مرموز روی اهمیت پنجمین منزل ابراز وجود شما تاکید می کند و این به شما انگیزه می دهد تا قلب خود را وقف یک کار پراحساس کنید. ممکن است رویاها واقعیت درونی شما را اشباع کرده باشند، اما ایجاد تعادل مناسب بین کار و تفریح باعث می شود که تفریحات تان شما را بیشتر اقناع کند.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

Matt Dillon

نام کامل : متیو...

John Travolta

نام کامل : جان...

فال روزانه