شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

امروز تلاش می کنید تا زمان خود را با دقت هرچه تمام تر بودجه بندی کنید تا در یک کار خاص پیشرفت قابل توجهی داشته باشید. متاسفانه در شرایطی که خورشید در دوازدهمین منزل اسرارتان می تابد، تصویری که دیگران از شما می بینند کل داستان را روایت نمی کند. جالب اینجاست که هر چه بیشتر برای جلب رضایت دیگران تلاش می کنید، پتانسیل شکست بیشتر افزایش پیدا می کند. بدون آنکه نگران این باشید که مبادا انتظارات دیگران را برآورده نکنید راه خودتان را ادامه بدهید. جیم واتکینز روزنامه نگار می گوید: "یک رود سنگ را می شکافد، نه به خاطر قدرتش، بلکه به خاطر ثبات قدم و تسلیم ناپذیری اش."

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه