پنجشنبه ۷ اسف ۱۳۹۹

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

شما امروز سرشار از اعتماد به نفس و شور و هیجان هستید. تعجبی ندارد که اطرافیانتان با دیدن رفتار شما واکنشی مشابه نشان می دهند. لبخندی که از صبح روی لبهایتان قرار گرفته به شدت واگیردار است و همه آنهایی که در مقابلتان قرار می گیرند هم با خنده و برخوردی خوب با شما روبرو خواهند شد. شما امروز در انجام هر کاری می توانید موفق باشید، اما کارهایی که به صورت گروهی انجام می دهید، برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب از شانس بیشتری برخوردار هستند. بعدازظهر امروز زمان فوق العاده ای برای یک دیدار عاشقانه خواهد بود و می توانید طرف مقابلتان را همان طوری که می خواهید تحت تأثیر قرار دهید. فرصت را از دست ندهید!

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

Mark Dacascos

نام کامل : مارک...

Ali Larter

نام کامل : آلیسون...

James Wan

نام کامل : جیمز...

فال روزانه