پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

شما چنان شور و شوق و حرارت دارید که حتی گاهی خودتان هم احساس خوشایندی از این حال و هوا ندارید. امروز احساسات تندی دارید، اما خوشبختانه این احساسات با روابط کنونی شما هماهنگ هستند. شما با قدرت هر چه تمام تر بر قلب خود حکمرانی می کنید و چنان صراحت و شفافیتی را از خود نشان می دهید که خیال همه از بابت شما راحت است، هر چند که شاید احساسات خود را بروز ندهند. در حال حاضر به خاطر ثبات تان اُسوه دیگران هستید، اما شاید گاهی لازم باشد که چشمان خود را ببندید و با تکیه بر ندای درون تان ریسک کنید.

فال روزانه