چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

تصور شما از آینده خیلی بیشتر از چیزی که دیگران فکر می کنند دقیق است، اما احتمالا هنوز برای در میان گذاشتن آن با بقیه آمادگی ندارید. متاسفانه، تا زمانی که عمیقاً جزئیات را آشکار نکنید، چنان به نظر می رسد که انگار اصلاً از هیچ چیز آگاهی ندارید. خوشبختانه خویشتن داری شما افسانه ای است، اما این فقط در صورتی است که مطمئن باشید که راه درستی را انتخاب کرده اید. با این حال، ممکن است بیش از حد سکوت کنید و فرصت ابراز وجود را از دست بدهید. شکسپیر می گوید: "سه ساعت تعجیل از یک دقیقه تاخیر بهتر است."

ستارگان متولد چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه