چهارشنبه ۶ بهم ۱۴۰۰

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

ممکن است یکی از دوستانتان با تغییرات نسبتا بزرگی مواجه شده باشد و برای همدردی نزد شما بیاید. مشکل اینجاست که شاید خودتان کمی استرس داشته باشید و حوصله شنیدن مشکلات دیگران را نداشته باشید. کمی غمخواری از خود نشان بدهید و سعی کنید مدتی به حرف هایش گوش کنید. شاید خودتان هم در آینده به همدلی نیاز پیدا کنید.

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

James Cromwell

نام کامل : جیمز...

Ellen DeGeneres

نام کامل : الن...

Paul Newman

نام کامل : پل...

فال روزانه