پنجشنبه ۷ اسف ۱۳۹۹

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

امروز حس ششم شما خیلی قوی شده و می توانید ذهن اطرافیانتان را به راحتی بخوانید و بفهمید که چه احساسی دارند و حتی می توانید آن را به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. اما متأسفانه این مهارت ها را در رویارویی با افکار و احساسات خود نمی توانید به کار بگیرید! برخی خاطرات تلخ گذشته و بحران های دشواری که پشت سر گذاشته اید در ذهنتان زنده شده اند و شما نمی دانید که چطور باید با آنها روبرو شوید. تا زمانی که با این مشکلات خود مواجه نشوید و این مرحله را یک بار برای همیشه پشت سر نگذارید مجبور خواهید بود هز از گاهی با این وضع مواجه شوید. پس به جای فرار از بحران با آن روبرو شوید!

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

Mark Dacascos

نام کامل : مارک...

Ali Larter

نام کامل : آلیسون...

James Wan

نام کامل : جیمز...

فال روزانه