یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

همینطور که خورشید در چهارمین منزل خانه-دوستی ساکن می شود، ممکن است تصمیم بگیرید در طول چهار هفته آینده زمان بیشتری را در خانه سپری کنید. مستحکم کردن پیوند با ریشه هایتان درمان ترمیم کننده ای برای قلب شما است. با این وجود، چنان به نظر می رسد که گویی تنها چیزی که واقعا اهمیت دارد ارتباط با جمع است. اما ماه جستجوگرِ نشانه تان به شما یادآوری می کند که از خودتان به عنوان جزئی از کُل تجلیل کنید، بدون اینکه مجبور باشید به جمع بپیوندید و از واقعیت به دور باشید. پیش از اینکه از دیگران بخواهید که به فکر خودشان باشند، از خودتان مراقبت کنید.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

Matt Dillon

نام کامل : متیو...

John Travolta

نام کامل : جان...

فال روزانه