شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

احتمالاً بر این باورید که فقط یک راه درست به سوی موفقیت وجود دارد، اما نمی دانید که آیا خودتان در آن قدم بر می دارید یا خیر. ماه سنبله سختگیر شما را ملزم می کند تا همه گزینه های موجود را به دقت تجزیه و تحلیل کنید تا بهترین گزینه ممکن را انتخاب کنید. در این میان، خورشید میزان بی انتها در حالی که با زحل زیرک در اولین منزل نفس تان زاویه تشکیل می دهد تقریباً از هر تصمیم منطقی شما حمایت می کند. در هر صورت، به محض اینکه جهت حرکت خود را انتخاب کردید باید سفر را آغاز کنید. همین حالا دست به کار شوید، در غیر اینصورت تا ابد در همانجایی که هستید خواهید ماند.

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه