پنجشنبه ۷ خرد ۱۳۹۹

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

شما در تصمیم خود واقعا جدی هستید، مخصوصا اگر عشق شما هنوز آماده همراهی با شما نباشد. امروز با عقب نشینی طرف مقابل در کشاکش فضای موجود می توانید به او نزدیکتر شوید. با این وجود، مریخ مستقل به مخالفت با زحل محدودکننده برمی خیزد و رابطه شما را متحول می کند. سری که درد نمی کند را دستمال نمی بندند؛ تلاش برای حل مساله ای که وجود ندارد را متوقف کنید. بدون تلاش برای تغییر احساسات خود آنها را تحت کنترل بگیرید. شادی و خرسندی در یکی دو روز آینده هم دست نیافتنی خواهد بود و همین به شما زمان کافی می دهد تا با وابستگی های قلبی خود کنار بیایید. استفان چباسکی رمان نویس می گوید: "ما عشقی که فکر می کنیم شایسته آن هستیم را می پذیریم."

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

فال روزانه