پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

شما در یک مکان آشنا قرار گرفته اید و افق های بی حد و مرزی را مشاهده می کنید که توجه شما را می طلبند. شما اشتیاق دارید تا برگه سفید فردا را با ماجراجویی پر کنید، اما برای ترک موقعیت فعلی به امید خلق یک وضعیت جدید آمادگی ندارید. به جای آنکه کورکورانه به سوی جلو بدوید، با یک پا در گذشته و یک پا در آینده در سر جای خود بایستید. تفکر روی موقعیت فعلی به شما این امکان را می دهد تا پیش از آنکه آزادانه ماجراجویی بعدی خود را آغاز کنید، از کارهایی که باید به سرانجام برسانید آگاهی پیدا کنید. اِلا فیتزجِرالد می گوید: "جایی که از آن می آیید مهم نیست، آنجایی که به سوی آن می روید اهمیت دارد."

فال روزانه