چهارشنبه ۶ بهم ۱۴۰۰

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

ممکن است تحمیل خواسته های بیش از حد دیگران بر دوش تان شما را تحت فشار قرار دهد و باعث شود احساس کنید که مورد سوء استفاده قرار گرفته اید. شاید نزدیک باشد از کوره در بروید. لزومی ندارد. تنها چیزی که باید یاد بگیرید نه گفتن است. ممکن است آسان نباشد، چرا که شما دوست دارید دل همه را به دست بیاورید، اما باید به فکر خودتان هم باشید. هنگامی که درخواست اضطراری است کمک کنید و بقیه را به آینده موکول کنید.

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

James Cromwell

نام کامل : جیمز...

Ellen DeGeneres

نام کامل : الن...

Paul Newman

نام کامل : پل...

فال روزانه