دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

امروز تعاملاتی که با دیگران دارید به شما قدرت می دهند و بخاطر فضای مثبتی که بخاطر آنها ایجاد می شود به فکر گسترش آنها هستید. ماه نوی میزان مردم محور در یازدهمین منزل رابطه سازی اجتماعی تان یک فضای مفرح ایجاد می کند و شما را به گفتگو با دوستان درباره موضوعات متنوع ترغیب می کند. متاسفانه شاید گفتارتان برای مخاطب غافلگیرکننده باشد و چه بسا باعث رنجش برخی از مردم شود. با این وجود، هر حسی که در درون خود تجربه می کنید را آزادانه بیان کنید. آلن واتس می گوید: "اگر می خواهید با شخصیت واقعی خود از خواب برخیزید باید کسی که در تخیلات تان می خواهید باشید را رها کنید."

ستارگان متولد دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

اسنوپ داگ

نام کامل : کلوین...

بیل نان

نام کامل : ویلیام...

ژان-پییر ملویل

نام کامل : ژان-پییر...

دن کستلانتا

نام کامل : دنیل...

فال روزانه