شنبه ۲۲ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

امروز نسبت به روزهای دیگر شور و شوق بیشتری برپا است، بنابراین شما هم کنار نکشید و با این وضعیت کنار بیایید. در برابر پذیرش حمایت های نامتعارفی که رو به فزونی است مقاومت نکنید. امروز انرژی فراوانی در اختیار شما قرار دارد. تنها چیزی که مانع بهره برداری از آن می شود، ذهن خودتان است. از چیزی که در واقع می تواند به شما کمک کند نترسید. ذهن خود را باز کنید و اجازه بدهید که تازگی وارد زندگی شما بشود.

ستارگان متولد شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه