شنبه ۲۵ خرد ۱۴۰۳

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

امروز ممکن است با نیت های والایی از خواب برخیزید و بخواهید که برای تحقق برنامه های تان به زندگی خود سر و سامان بدهید. اما در ادامه روز شاید بی حال و حوصله شوید و آنقدر از برنامه عقب بیفتید که کلا دست از کار بکشید. اگر اشتباه کردید، زیاد خودتان را به باد انتقاد نگیرید؛ می توانید کار را به تاخیر بیندازید. با مقایسه نکردن آنچه که در عمل عاید شما شده با ایده آل های بلندپروازانه تان می توانید کمی زندگی را آسان تر بگیرید و به خودتان بیشتر وقت بدهید. روی پتانسیل خود تمرکز کنید، نه محدودیت ها.

ستارگان متولد شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

فال روزانه