شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

شما به خاطر کنار آمدن با مردم مشهور هستید، اما در صورت لزوم چنان قدرت و صلابتی را از خود به نمایش می گذارید که مثال زدنی است. در شرایطی که زحل سنگین وزن به خورشید میزان مدبّر اعتبار می بخشد، مشت آهنین خود را در یک دستکش ابریشمی پنهان کرده اید. هر کسی که به اشتباه تصور کند که شما یک انسان مطیع هستید خیلی زود درخواهد یافت که با یک استاد استراتژیست سر و کار دارد. حس درونی تان این درک را به شما می دهد تا بفهمید که چگونه هر کاری که انجام می دهید روی زنجیره ای از رویدادهایی که شما را رهسپار آینده می کنند تاثیر می گذارد. دو زانتاماتای نویسنده می گوید: "حس درونی تان صادق ترین دوستی است که می توانید داشته باشید."

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه