چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

تعیین زمانی برای تنهایی و گوشه نشینی -که البته به شدت به آن نیاز دارید- به شما کمک می کند تا بین نیازهای خود و نیازهای دیگران تعادل برقرار کنید. ماه نوی سنبله تحلیل گر در دوازدهمین منزل حریم خصوصی تان پرتوافشانی می کند و فضای لازم برای فکر کردن بدون عوامل مزاحم -به جز گفتگوی درونی خودتان- را مهیا می کند. مراقب باشید که در تلاش برای اینکه ببینید که دیگران چه می خواهند حواس تان پرت نشود. قدر کاردانی خاص خود را بدانید و به نحوی عمل کنید که به نفع تان باشد. گاهی همانهایی که به تنهایی پرواز می کنند صاحب قوی ترین بالها هستند.

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه