یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

همه آن تفریحات افراطی و دیر به رختخواب رفتن ها تاثیر خودش را می گذارد، لذا لازم است که توجه تان را به سلامت خود معطوف کنید. خورشید به سمت حوت شفابخش و ششمین منزل سلامتی شما حرکت می کند که این به شما انگیزه می دهد تا در عادت هایی که اساس زندگی روزمره معمول شما هستند تجدید نظر کنید. در حالی که می توانید الگویی ایجاد کنید که پشتوانه یک موجودیت سالم تر باشد، خود را به دست باد سپردن و بی توجهی به زمان وسوسه کنده است. خوشبختانه، ورود ماه به قوس مثبت اندیش جرقه ای برای انگیزه شما است تا در کنار اراده تان قرار بگیرد. دست به کار شوید، در غیر اینصورت همه چیز را از دست می دهید.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

Matt Dillon

نام کامل : متیو...

John Travolta

نام کامل : جان...

فال روزانه