سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

امروز کائنات نامه های عاشقانه ای را برای شما می فرستد و شما هر پاکتی را با امید و اشتیاق باز می کنید. چه مسحور تقویت رابطه های کنونی تان هستید یا اینکه به دنبال ایجاد رابطه های تازه هستید، در هر صورت تخیلات تان راه را به سوی در میان گذاشتن احساسات باز می کنند. فقط صداقت با خودتان را فراموش نکنید، در غیر اینصورت هیچ بعید نیست که چنان درگیر خلق یک رابطه ایده آل شوید که جادویی که هم اکنون در زندگی تان جاری است را از یاد ببرید. در هر صورت پیش از آنکه گزینه ای را برای دنبال کردن انتخاب کنید، در سایه تخیلات تان همه احتمالات، امکانات و گزینه های مختلف را بررسی کنید.

ستارگان متولد سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

لوی میلر

نام کامل : لوی...

مونیکا بلوچی

نام کامل : مونیکا...

فال روزانه