پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

احتمالاً در دوره ای از زندگی خود قرار دارید که اگر وقت بگذارید و موقعیت کاری و حرفه ای خود را بررسی کنید به نفع تان خواهد بود. با این حال مراقب باشید که در دام تمرکز روی پول یا قدرت نیفتید. ماه کامل جدیِ هدف محور در چهارمین منزل اصول شما انرژی جاری می کند و به شما یادآوری می کند که نیازهای عاطفی خود را نادیده نگیرید. خانه و خانواده شما بخش های جدانشدنی معادله زندگی تان هستند. فعال سیاسی، اِی جِی ماسته می گوید: " هیچ راهی برای صلح وجود ندارد؛ صلح، تنها راه است."

ستارگان متولد پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

فال روزانه