مشخصات متولد بهمن: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

 • سمبل: The Water Bearer
 • المنت: آب
 • گروه: Theoretical
 • قطب: Positive
 • سیاره: Uranus, Saturn
 • مشخصه مورب: Fixed
 • قانون خانه: Eleventh
 • رنگ: فیروزه ای
 • سنگ شانس: فیروزه
 • نشانه مقابل: Leo
 • نشانه چینی: ببر
متولیدن دلو خود را از یکی از این دو طریق نشان می دهند؛ از یک طرف فردی را می بینید که کمرو و آرام است. از طرف دیگر، یک متولد دلو می تواند سرزنده، غیرعادی و پرانرژی باشد. هر دو تفکرات عمیقی دارند و عاشق کمک به دیگران هستند. بسیار معقول است. استقلال شدید این نماد است که حس درونی را با منطق در می آمیزد. هر دو شخصیت،توان عجیبی برای مشاهده دو طرف مجادلات بدون هیچ پیش داوری دارند که همین، آنها را تبدیل به بهترین حلال مسائل می کند. در حالیکه متولیدن دلو با انرژی های اطراف خود هماهنگ هستند، اما نیاز به زمانی برای تنهایی و جدایی دارند تا خود را بازسازی کنند. در حالیکه ممکن است هیچ چیزی ممکن به نظر نرسد، متولیدن دلو می توانند دنیایی از امکانات را پیش روی خود مشاهده کنند.
تحریک فکری بهترین تحریک کننده جنسی متولد دلو است. هیچ چیز نمی تواند مانند یک گپ داغ و پر از فرهنگ و چیزهایی که در آینده امکانپذیر است، او را راه بیندازد. در عشق، مناسب ترین ها برای او افرادی هستند که به خاطر صراحتش از او فرار نمی کنند. آزادگی، خوش سخن بودن، تخیل قوی و تمایل به ریسک، همگی ویژگیهایی هستند که با دیدگاه این نماد به زندگی هم سو هستند. صداقت و یک رنگی برای هر فردی که به دنبال یک ارتباط بلند مدت با این شخصیت پویا است ضروری است.
اگرچه متولدین دلو در گروه فوق العاده هستند، یافتن دوستان صمیمی کمی برایشان زمانبر است. آنها عمیقا حساس و محتاط هستند. صمیمیت برای آنها به معنی آسیب پذیری است و این چیزی نیست که بتوان با بی توجهی از کنارش گذشت. رویکرد صریح و عاری از یاوه سرایی متولدین دلو در ترکیب با ارزشهای نیرومند آنها می تواند شناخت شخصیت درونی شان را با چالش مواجه کند. اما افرادی که بتوانند به این شناخت برسند، تبدیل به دوستان بلندمدتی برای آنها خواهند شد. یک متولد دلو برای عزیزانش از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند و در همین راستا حاضر به ایثار و از خودگذشتگی است. آنها در دوستان خود به دنبال خلاقیت، هوش و صداقت هستند. در رابطه با خانواده نیز انتظارات کمتری وجود ندارد. اگر چه در مورد خویشاوندان متعهد به انجام وظایف خود هستند، تا زمانی که همان ویژگیهایی که از دوستان خود انتظار دارند را در آنها پیدا نکنند پیوند صمیمی ایجاد نخواهد شد.
متولدین دلو، به خصوص در جایی که احتیاج به ابراز وجود باشد، به کاری که انجام می دهند شور و شوق می بخشند. آنها یک توان بالا و استثنائی برای استفاده از قوه تصور خود در کارهایشان و فکر کردن به شکل متفاوت و خارج از چارچوب های رایج دارند. مشاغلی که فضایی برای رشد یا نمایش مفهوم ارائه می کنند می توانند برای این نماد مناسب باشند. عبارت کلیدی آنها "من می دانم" است. هوش بالا در ترکیب با تمایل دلو برای به اشتراک گذاشتن استعدادهایش به بسیاری از افرادی که در یک محیط با آنها کار می کنند انگیزه می دهد. متولدین دلو که شخصیت رویاپسندی دارند، عاشق فعالیت در مشاغلی هستند که در بلندمدت برای نوع بشر سودمند خواهد بود. در بحث امور مالی، این نماد واقعا برای حفظ تعادل بین داشتن آنچه مورد نیاز است با پس انداز، یک استعداد ذاتی دارد. هنگامی که به خرید می پردازند، وسایل درخشان، براق و پر زرق و برق توجه شان را به خود جلب می کند، با اینحال عموما دکوراسیون منزل آنها بسیار با سلیقه انجام شده است. جلب توجه متولدین دلو با لباس های جسورانه به رنگ های درخشان غیرمعمول نیست. بیشتر آنها از درایت فردی خود در استفاده از سبک های برازنده به خوبی آگاه هستند و هراسی از ابراز آن ندارند. مشاغلی که برای متولدین دلو مناسب هستند عبارتند از بازیگری، نویسندگی، تدریس، عکاسی، یا خلبانی. بهترین محیط برای آنها فضایی است که بدون اعمال دستورالعمل های سختگیرانه به آنها اجازه می دهد کار خود را آزادانه انجام دهند. آنها از قیود و رسوم فارغ هستند و اگر فرصت نمایش استعدادهای خود را داشته باشند، می توانند شاهکارهای خارق العاده ای را پدید بیاورند.

نقاط قوت

به دنبال پیشرفت است، اصیل، انسان دوست، مستقل

نقاط ضعف

از ابراز احساسات فرار می کند، انعطاف ناپذیر، دمدمی مزاج، منزوی.

دوست دارد

ظاهر خوب، چشمان زیبا، صورت استخوانی، هیکل لاغر.

بهترین محیط

هر جماعتی که بتوانند با انها به مبادله نظر بپردازند

نشانه ها