مشخصات متولد فروردین: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

 • سمبل: The Ram
 • المنت: آتش
 • گروه: Emotional
 • قطب: Positive
 • سیاره: مارس
 • مشخصه مورب: Cardinal
 • قانون خانه: First
 • رنگ: قرمز
 • سنگ شانس: الماس
 • نشانه مقابل: Libra
 • نشانه چینی: اژدها
حضور یک حمل، به عنوان اولین نماد زودیاک، تقریبا همیشه به معنی آغاز انرژی و سرزندگی است. این نماد چیز زیادی را درون خودش نگه نمی دارد. مشتاق و پر جنب و جوش، سریع و اهل رقابت است. متولد حمل برای شروع هر کاری بهترین است. او در هر کاری، از پروژه های کاری گرفته تا مهمانی با دوستان با حرارت و اشتیاق پیشگام می شود.
این نماد لوند آتشین، قطعا در عشق پیشگام است. هنگامی که کسی به نظرش جذاب می آید سریعا وارد عمل می شود. اما فرد مقابل برای اینکه بتواند توجه متولد حمل را حفظ کند، باید به اندازه او پرانرژی و پرشور باشد. این یک نماد پرحرارت است که عاشق ماجراجویی است. هنگامی که آتش در جانش می افتد، واقعا می سوزد! عشق های ناگهانی در مورد متولیدن حمل رایج است. اما زمانی که عشق به وجود بیاید، عموما یک عمر باقی می ماند. تا زمانی که جذابیت و هیجان وجود داشته باشد و حرارت عشق حفظ شود، رابطه قوی و با دوام باقی خواهد ماند.
کلمه کلیدی این نماد، "فعالیت" است و جای بسی تعجب است که همیشه و در همه حال در حال فعالیت است! متولد حمل مرتبا در حال جنبش و تکاپو است. در مورد دوستان، هر چه متنوع تر باشند برایش بهتر است. آنها برای تکمیل جمع دوستان خود نیاز به شخصیت های متنوعی دارند. معاشرت و نزدیک شدن به آنها سریع و آسان است. آنها حجم شگفت انگیزی از ارتباط را در طول زندگی خود برقرار می کنند. اما این داستان در مورد دوستان بلندمدت کاملا متفاوت است. تنها افرادی که به اندازه خودشان پرانرژی هستند و کم نمی آورند می توانند در طولانی مدت با آنها ارتباط دوستانه داشته باشند. متولدین مستقل و بلندپرواز حمل، راه خود در زندگی را در اولین مراحل زندگی شان پیدا می کنند. حفظ تماس با خانواده شور و شوق فراوانی در آنها ایجاد می کند و این دسته از عزیزان متولدین حمل، همیشه در قلب شان جای دارند. تقریبا همیشه می توان از آنها انتظار یک رویکرد مستقیم و بی آلایش را داشت. هر بار که احساسی از جانب آنها ابراز می شود، قطعا صادقانه است.
حوزه کاری و مالی جایی است که متولدین حمل از همه بیشتر در آن می درخشند. با توجه به اینکه بلندپرواز و خلاق هستند و اغلب تحت تاثیر نیاز خود برای بهترین بودن قرار دارند، محیط کار می تواند یک موقعیت تمام و کمال برای ابراز وجود آنها باشد. متولدین حمل با قدرت رهبری به دنیا می آیند، بنابراین بر عهده گرفتن مسئولیت از دستورگرفتن برای آنها راحت تر است. قدرت پیش بینی آنها باعث می شود به شکل طبیعی در جای درستی قدم بگذارند. تمام کاری که آنها باید انجام دهند این است که از نیروی درونی خود پیروی کنند. هنگامی که متولدین حمل با چالشی مواجه می شوند، به سرعت وضعیت را ارزیابی کرده و راه حلی پیدا می کنند و از انجام هرکاری که برای ادامه روند برنامه لازم باشد مضایقه نمی کنند. رقبا فقط باعث می شوند که شعله این نماد آتشین درخشان تر شود. آنها حقیقتا مسیر زندگی را بر طبق برنامه خودشان طی می کنند، این برنامه همیشه نقطه تمرکز آنها است. مشاغلی که گزینه های بهتری برای متولدین حمل هستند عبارتند از مشاور املاک، فروشنده، مدیریت، رهبر ارکستر و صاحب کسب و کار. اگرچه متولدین حمل آنقدر باهوش هستند که برای روز مبادا پس انداز داشته باشند، اما اغلب چنین چیزی اتفاق نمی افتد. از آنجایی که هیجان برای آنها ارزشمند است، خرید، قمار و سرمایه گذاری های هیجان انگیز در بازار سهام برایشان جذاب تر است. آنها روی آینده تمرکز نمی کنند. در واقع، زندگی در لحظه، فلسفه حقیقی حمل ها است. به ندرت از لحاظ منابع مالی در مضیقه قرار می گیرند، چرا که عاشق کار کردن هستند، اما این پول به همان سرعتی که به دست می آید می تواند خرج شود. چیزی که می توانید از آن مطمئن باشید این است که یک متولد حمل تا حد ممکن خوش می گذراند!

نقاط قوت

شجاعت، اراده، اعتماد به نفس، اشتیاق

نقاط ضعف

ناشکیبایی، مشاجرات احمقانه، به ترس اجازه می دهد گزینه هایشان را محدود کند

دوست دارد

بدن ورزشکاری، نگرش جوانانه و نیاز به رهبر بودن.

دوست ندارد

رکود، تاخیر، کاری که از استعداد فرد استفاده نمی کند.

بهترین محیط

هر موقعیتی که به عمل، شجاعت، رقابت و آزادی در انتخاب نیاز داشته باشد. افراد متولد حمل از فعالیت در بیرون از خانه احساس بهتری دارند تا عدم فعالیت در نزدیک خانه.

نشانه ها