مشخصات متولد مهر: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

 • سمبل: ترازو
 • المنت: هوا
 • گروه: Intellectual
 • قطب: Positive
 • سیاره: ونوس
 • مشخصه مورب: Cardinal
 • قانون خانه: Seventh
 • رنگ: آبی
 • سنگ شانس: Sapphire
 • نشانه مقابل: Aries
 • نشانه چینی: سگ
جمله "من تعادل را برقرار می کنم" شعار این نماد است و هر گاه موضوع تعادل باشد، یک متولد میزان از همه بهتر عمل می کند. عاشق صلح و منصف است. مشارکت، مخصوصا مشارکت های فردی برای میزان بسیار مهم است. این نماد از تنهایی نفرت دارد، اما با شخصیت جذاب و سبک مشارکتی که دارد زمان زیادی تنها نخواهد ماند!
پیدا کردن پارتنر یک اولویت در زندگی متولدین میزان است و در مورد آنهایی که اکنون درون یک رابطه هستند، حفظ آرامش و همدلی در مرکز توجه قرار دارد. در تنهایی، فارغ از اینکه برایش یک وضعیت غیر طبیعی است، واقعا غمگین است. او به ارتباط با دیگران نیازمند است. او به عنوان یک عاشق، احساسات خود را نشان می دهد، خلاقیت دارد و متعادل است. او عاشق این است که پارتنر خود را از مکالمه تا معاشقه عمیقا و کاملا خشنود کند. جذابیت متولد میزان و تعهد او به ایجاد بیشترین تعادل و سازگاری با دیگران، از او یک پارتنر خارق العاده می سازد.
متولدین میزان بخاطر عشق خود به خوشی و سرگرمی و کمک به دیگران، دوستان خارق العاده ای هستند. ممکن است برای ورود به صحنه تردید داشته باشند و تاخیر کنند، اما وقتی که حاضر می شوند آمادگی کامل دارند. این نماد انعطاف پذیر، عاشق وقتگذرانی با دوستان و خانواده خود است و تردیدی برای راه انداختن دورهمی به خود راه نمی دهد. به دلیل اجتماعی بودن ونزاکت شان، مردم به طور طبیعی مجذوب آنها می شوند. آنها روش خاصی برای ایجاد یک هاله از هارمونی در اطراف خود دارند که واقعا یکی از عوامل جذابیت شان است. این نماد متعادل کننده می تواند هر دو بُعد یک اختلاف نظر را در چالش ها ببیند، که باعث می شود در حل مساله عملکرد فوق العاده ای داشته باشند. آنها خوش معاشرت هستند و دوستان و خانواده خود را سرگرم می کنند.
"هارمونی" کلمه کلیدی این نماد است و حفظ آن برای آنها اهمیت زیادی دارد. آنها می توانند رهبران فوق العاده ای باشند، و به سختی کار می کنند تا این امتیاز را که لیاقت آن را هم دارند به دست بیاورند. صداقت و عدالت در زندگی روزمره آنها جاری است. همکاری با دیگران یا با مشارکت دیگران برای این نماد اجتماعی ایده آل است. متولدین میزان هنرمند و مجاب کننده هستند. آنها سخنرانان با استعدادی هستند که در هر موقعیتی که بستری برای گفتگو برایشان فراهم شود، عملکرد خوبی دارند. مشاغلی که با عدالت ارتباط دارند، مانند افسر پلیس، وکیل یا قاضی، گزینه های فوق العاده ای برای متولدین میزان هستند. آنها در مشاغلی مانند دیپلمات، کارمند دولت، طراح داخلی، آهنگساز و طراح لباس نیز موفق خواهند بود. کار در گروه هیچ چالشی برای آنها ایجاد نمی کند، در واقع، هر چه بیشتر، بهتر. حس سیاستمدارانه آنها تقریبا در هر کاری که انجام می دهند عملکرد خوبی از خود به نمایش می گذارد. اگر با یک متولد میزان به خرید می روید، بهتر است زمانی بیش از حد معمول را در نظر بگیرید! این نماد بیش از حد برای خرید گرفتار دودلی می شود. اما مدیریت مالی برای آنها آسان است. حفظ تعادل بین پس انداز و مخارج جزو استعدادهای واقعی متولدین میزان است. عشق آنها به مد و اثاث منزل می تواند باعث شود که آنها را اغلب در فروشگاهها مشاهده کنید. یکی از سرگرمی های مورد علاقه آنها خرید کردن برای افراد خاص در زندگی شان است.

نقاط قوت

اجتماعی، با انصاف، اهل تشریک مساعی، با تدبیر، با وقار.

نقاط ضعف

مردد، کینه به دل می گیرد، از مقابله اجتناب می کند، ترحم جویی.

دوست دارد

جذاب، باوقار، هیکل متوسط، هیچ ویژگی تندی ندارد.

دوست ندارد

بی عدالتی، خشونت، همرنگی و یاوه گویی.

بهترین محیط

هر مکان زیبایی که همراهان با هم هماهنگی داشته باشند. بسیار اجتماعی است و شادترین حالت او زمانی است که کاری را همراه با دیگران انجام می دهد.

نشانه ها