قرابت های نشانه ها

منطقه البروج چینی (طالع بینی چینی) را می توان در چهار گروه طبقه بندی کرد. هر یک از این گروه ها حاوی سه نماد طالع بینی هستند که هر سه با هم سازگاری متقابل دارند. به این مثلث ها، مثلث های قرابت می گویند، اما اغلب عبارت «متحد» هم برای آنها به کار می رود. نمادهای درون هر مثلث (متحدین) به شکل مشابهی فکر می کنند. این باعث می شود درک و محبت بیشتری نسبت به یکدیگر داشته باشند. با این وجود، به هیچ عنوان خلق و خوی یکسانی ندارند و کارهای خود را به شکل یکسانی انجام نمی دهند. ممکن است یکی از اعضای گروه ترسو و دیگری شجاع باشد، یکی حیله گر باشد و دیگری ساده؛ اما در اغلب موارد، طرز فکر آنها باعث می شود زمینه های مشترکی پیدا کرده و به خوبی با یکدیگر به همکاری بپردازند. علاوه بر این، در کنار یکدیگر احساس راحتی می کنند و ممکن است دوستان بسیار خوبی برای هم باشند.

اگر دو نفر از متحدان، یک زوج را تشکیل بدهند، بخت بالاتری برای داشتن یک رابطه شاد خواهند داشت. این چهار گروه مثلثی به نام های محافظان، سیاستمداران، متفکران و رقبا خوانده می شوند.

توجه داشته باشید که اگر نماد حیوان شما یانگ (Yang) باشد، متحدان شما هم یانگ خواهند بود و اگر یین (Yin) باشد، متحدان شما نیز یین هستند.

 

محافظان

این گروه شامل نمادهای طالع بینی چینی سگ، ببر و اسب است.

اینها آزاداندیشان منطقه البروج هستند – عاطفی، درون نگر، بسیار پایبند به اصول، گستاخ و عجول. آنها دوست دارند که از خانواده، دوستان و افراد ستمدیده محافظت کنند.

اسب تدبیرگر است، اما برای آغاز کار خود به انرژی ببر و برای به پایان رساندن آن به عزم سگ نیازمند است. ببر وحشی باید با ذات خوب سگ آرام شود و روح بی قرار اسب به راهی برای تخلیه که ببر فراهم می کند یا تاثیرات آرام بخشی که سگ ایجاد می کند نیاز دارد.

 

سیاستمداران

این گروه، نمادهای طالع بینی چینی خرگوش، بز و خوک را شامل می شود.

این افراد آماده همکاری، متمایز و خوددار هستند. معمولا حساس، مهربان و اجتماعی هستند و مایلند رضایت همه را به دست بیاورند. آنها در فعالیت هایی که ریسک بالایی دارد درگیر نمی شوند و به شکل فوق العاده ای زیرک و باهوش نیستند. آنها نسبت به یکدیگر توجه و محبت دارند.

خرگوش روشن بین توسط بخشندگی بز محافظت می شود. بز از توان اولویت بندی خرگوش بهره مند می شود. قدرت خوک، مکمل تفکر راهبردی خرگوش و رویکرد ملایم بز است.

 

متفکران

این گروه، نمادهای طالع بینی چینی مار، گاو نر و خروس را شامل می شود.

همه اینها متفکرین، دوراندیشان و عملگرایان منطقه البروج چینی هستند. آنها با ملاحظه، دارای اعتماد به نفس، مصمم، سرسخت و ثابت قدم هستند و معمولا مهارت های تحسین برانگیز و شخصیتی قوی دارند.

گاو نر همچون کوه تنومند و قابل اتکا است، اما می تواند از افسونگری و سیاست ملایم مار بهره مند شود. مار، مکار و جاه طلب است اما با کمک گاو می تواند به موفقیت های بیشتری برسد. صراحت خروس می تواند به وسیله مار اغواگر یا ثبات گاو کنترل شود.

 

رقبا

این گروه، نمادهای طالع بینی اژدها، میمون و موش را شامل می شود.

همه این افراد بر کار، رقابت، مثبت اندیشی و اراده تمرکز دارند.

موش، اعتماد به نفس ندارد و به شجاعت و اعتماد به نفس زیاد اژدها نیاز دارد. اژدها خیره سر است و به کمی از دغل بازی میمون یا توانایی موش برای درک فرصت ها نیاز دارد. میمون با شور و شوق اژدها و هوش موش به کامیابی می رسد.